Proff
Proff
Annonce

Hundstrup El-Service ApS

CVR-nr37949000
AdresseHavnegade 98 B, 5000 Odense C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.1641.4561.245934916
Vareforbrug6651.030640569577
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste499426605365338
Personaleomkostninger-413-642-285-242-276
Afskrivninger-86-81-69-31-23
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat0-2972519339
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-9-8-2-2-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-9-8-2-2-2
Ordinært resultat-9-3052499138
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-9-3052499138
Skat af årets resultat066-56-20-10
Årets resultat-9-2391937028

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1301932118982
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1301932118982
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender000121173
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2121212121
Finansielle anlægsaktiver i alt212121142194
Anlægsaktiver i alt150213232230276
Varebeholdninger87691032424
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser14815150
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5138900
Værdipapirer00000
Likvide midler4211739626
Omsætningsaktiver i alt18115630113550
Status balance331370533366326
Selskabskapital4040121212
Overført resultat8172566313
Udbytte00000
Øvrige reserver0028287
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel485729610332
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt485729610332
Udskudt skat00000
Hensættelse--28198
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker8442000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0047130173
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt844247130173
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer3868123632
Anden gæld1612041507780
Kortfristet gæld i alt199271162113112
Passiver i alt331370533366326

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--42-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hundstrup El-Service ApS

CVR-nr 37949000

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hundstrup El-Service ApS

CVR-nr: 37949000

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Hundstrup El-Service ApS

CVR-nr: 37949000

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger