Proff
Proff
Annonce
Annonce

HULBÆKGAARD A/S

CVR-nr21373192
AdresseKarlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.97323.23221.31622.24017.830
Personaleomkostninger-22.023-17.700-15.919-15.665-13.203
Afskrivninger-1.677-1.954-1.985-1.692-1.358
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5.2733.5783.4734.6823.269
Finansielle indtægter70201157421
Finansielle udgifter-747-977-1.051-1.587-1.164
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-509-40-266353
Finansielle poster netto-1.248-1.017-877-1.366-690
Ordinært resultat4.0252.5612.5963.3162.579
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.0252.5612.5963.3162.579
Skat af årets resultat-1.044-460-927-944-595
Årets resultat2.9812.1011.6692.3721.984

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger67.02065.66362.14860.25244.113
Andre anlæg og driftsmidler2.3042.0832.5583.3893.523
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt69.32467.74664.70663.64247.635
Kapitalandele865951.5312.0571.994
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt865951.5312.0571.994
Anlægsaktiver i alt69.41068.34066.23765.69949.629
Varebeholdninger3.0612.0501.9551.4651.963
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.6803.1182.0884032.099
Tilgodehavender hos nærtstående parter223.6143.4783.429
Andre tilgodehavender653633647151.706
Værdipapirer00000
Likvide midler1.63766414151.307
Omsætningsaktiver i alt7.4456.1978.0346.15910.611
Status balance76.85574.53774.27271.85860.240
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat24.68921.23420.67819.09616.669
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver8.6609.1966.9686.9397.069
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel33.96731.04528.25926.64624.346
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt33.96731.04528.25926.64624.346
Udskudt skat00000
Hensættelse5.1434.7904.3574.0253.740
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter25.38126.89819.66726.77522.282
Langfristet gæld til banker5142389.7339451.182
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.096831631742403
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt27.99127.96730.03128.46223.866
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.4813.3423.0241.6991.267
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker02721.3313.123859
Selskabsskat455347654357242
Varekreditorer701427070270
Anden gæld5.7486.6326.5467.4765.650
Kortfristet gæld i alt9.75410.73611.62512.7258.289
Passiver i alt76.85574.53774.27271.85860.240

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte3743393935
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HULBÆKGAARD A/S

CVR-nr 21373192

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

HULBÆKGAARD A/S

CVR-nr: 21373192

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HULBÆKGAARD A/S

CVR-nr: 21373192

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger