Proff
Proff

HP Byg A/S

CVR-nr13674671CVRP-nr1026897765
AdresseLautruphøj 1, 2750 Ballerup

HP Byg udfører store og små byggeopgaver samt service og snedkerarbejde. Vi løfter både total,- hoved- og fagentrepriser, og vi arbejder i hele Danmark.

Foruden nybyg og ombygninger tager vi os af renoveringer, og vi arbejder for blandt andet virksomheder, private udviklerer, boligforeninger og offentlige bygherrer.

Vores egenproduktion omfatter beton og elementmontage samt murer og tømrer. På vores snedkerværksted udfører vi alle typer af opgaver – fra trapper og opskæring til specialinventar og restaurering af vinduer.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning947.471756.770734.730629.542545.025
Vareforbrug951.353711.684687.269580.412493.431
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-3.88345.08647.46149.13051.594
Personaleomkostninger-178.253-148.755-144.680-123.610-109.047
Afskrivninger-4.892-4.457-3.616-2.843-2.472
Kapacitetsomkostninger-30.299-28.987-26.530-22.413-22.012
Primært resultat-31.95416.21522.24326.73530.030
Finansielle indtægter26131302124
Finansielle udgifter-544-551-504-457-207
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-633
Finansielle poster netto-518-538-375-437-817
Ordinært resultat-32.47215.67721.86826.29829.213
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-32.47215.67721.86826.29829.213
Skat af årets resultat6.866-3.236-4.872-5.802-6.587
Årets resultat-25.60612.44116.99620.49522.625

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger38.90838.83439.51428.55925.611
Andre anlæg og driftsmidler7.0879.1786.6287.1883.922
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt45.99548.01246.14235.74829.533
Kapitalandele5353535353
Langfristede tilgodehavender342342342342342
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt395395395395395
Anlægsaktiver i alt46.39048.40746.53736.14229.928
Varebeholdninger1.5321.569622618889
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser166.732136.345100.02094.23677.599
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5579.92315.4677.1890
Værdipapirer00000
Likvide midler6.90056.50376.82166.57267.821
Omsætningsaktiver i alt177.649207.821195.572171.026147.043
Status balance224.039256.228242.109207.168176.971
Selskabskapital1.5001.5001.5001.5001.500
Overført resultat36.49562.10159.66054.66349.168
Udbytte010.00012.00015.00015.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel37.99573.60173.16071.16365.668
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt37.99573.60173.16071.16365.668
Udskudt skat00000
Hensættelse21.45920.48718.42416.30418.937
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld005.8501.9720
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)18.0000000
Langfristet gæld i alt18.24705.8501.9720
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0001.204594
Varekreditorer134.532146.157120.223103.94776.638
Anden gæld015.98324.45300
Kortfristet gæld i alt146.338162.140144.676117.72992.366
Passiver i alt224.039256.228242.109207.168176.971

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte266230237205184
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HP Byg A/S

CVR-nr 13674671

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HP Byg A/S

CVR-nr: 13674671

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7042298
Teglværkskanten: Opførelse af 139 boliger i Hedehusene.
Klokkerholm Karosseridele: Opførelse af administrationsbygning.
Dok Øst Parkeringshus: Opførelse af parkeringshus i Aalborg med 217 pladser.
Nørresundby Boligselskab afd. 78: 69 familie- og seniorboliger på Stigsborg i Nørresundby.
Vejgaard Bibliotek Aalborg: Renovering af facade samt udskiftning af tag og vinduer.


Certificeringer

Medlem af DI Byggeri
Medlem af DI Byggeri

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 13:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

HP Byg A/S

CVR-nr: 13674671

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger