Proff
Proff
Annonce
Annonce

Horizons A/S

CVR-nr11153380
AdresseNytorv 5, 1450 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning667.060168.147-55.919657.876600.000
Vareforbrug523.323131.583-39.532526.426477.614
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste143.96449.2634.035131.449122.386
Personaleomkostninger-60.568-28.935-44.768-62.896-57.191
Afskrivninger-597-716-759-1.056-1.126
Kapacitetsomkostninger-37.946-28.702-34.042-44.134-42.939
Primært resultat43.911-9.090-75.31525.04121.130
Finansielle indtægter002981.7832
Finansielle udgifter-942-545-79-105-366
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-942-5452191.678-364
Ordinært resultat43.911-9.635-75.31525.04120.766
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat43.911-9.635-75.31525.04120.766
Skat af årets resultat-9.8742.12016.568-5.265-4.338
Årets resultat34.037-7.515-58.74719.77616.428

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.3341.4992.0622.5383.237
Andre anlæg og driftsmidler237263252413581
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.5711.7622.3142.9513.818
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender019.225000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt019.22517.10600
Anlægsaktiver i alt1.57120.98719.4202.9513.818
Varebeholdninger505549641704767
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser37.85028.7894.71434.79936.109
Tilgodehavender hos nærtstående parter89.77834.00166.69186.691101.692
Andre tilgodehavender16.5189.50525.5465.9046.392
Værdipapirer00000
Likvide midler46.04813.0065.05533.17419.144
Omsætningsaktiver i alt210.688103.184132.756167.819168.990
Status balance212.259124.171152.176170.770172.808
Selskabskapital5.5005.1775.1775.1775.177
Overført resultat10.962-52.752-45.23713.51111.735
Udbytte00018.00015.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel16.462-47.575-40.06036.68831.912
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt16.462-47.575-40.06036.68831.912
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter54.43066.93261.17000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt54.43066.93261.17000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00003.147
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker12.457067.40200
Selskabsskat0001260
Varekreditorer116.10698.38149.327116.994116.621
Anden gæld12.8046.43314.33716.96221.128
Kortfristet gæld i alt141.367104.814131.066134.082140.896
Passiver i alt212.259124.171152.176170.770172.808

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte12169109137130
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Horizons A/S

CVR-nr 11153380

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Horizons A/S

CVR-nr: 11153380

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Horizons A/S

CVR-nr: 11153380

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger