Proff
Proff
Annonce
Annonce

HOLST, ADVOKATANPARTSSELSKAB

CVR-nr25651197
AdresseHans Broges Gade 2 st, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

715

690

659

614

554

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

715

690

659

614

554

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-1

-1

0

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-1

-1

0

0

0

Ordinært resultat

715

689

659

614

554

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

715

689

659

614

554

Skat af årets resultat

-157

-152

-145

-135

-122

Årets resultat

557

537

514

479

432

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

725

699

669

624

563

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

62

7

27

13

11

Omsætningsaktiver i alt

787

706

696

638

574

Status balance

787

706

696

638

574

Selskabskapital

144

144

135

135

126

Overført resultat

2

2

1

1

1

Udbytte

557

537

514

479

434

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

703

683

650

615

561

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

703

683

650

615

561

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

75

15

37

14

5

Varekreditorer

9

9

9

9

8

Anden gæld

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

84

24

46

23

13

Passiver i alt

787

706

696

638

574

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-

1

1

--

Hent gratis årsrapporter

HOLST, ADVOKATANPARTSSELSKAB

CVR-nr 25651197

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HOLST, ADVOKATANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 25651197

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HOLST, ADVOKATANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 25651197

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger