Proff
Proff
Annonce
Annonce

HOLBEK ApS

CVR-nr32084982
AdresseLangballevej 92, 8320 Mårslet

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug87630
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-8-7-6-3-5
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-8693-666-370-212
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-7-5-20-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.2307041.284650330
Finansielle poster netto1.2236991.283650326
Ordinært resultat1.215693616280114
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.215693616280114
Skat af årets resultat00000
Årets resultat1.215693616280114

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele3.9502.1001.7761.5321.439
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.9502.1001.7761.5321.439
Anlægsaktiver i alt3.9502.1001.7761.5321.439
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler1194491229229
Omsætningsaktiver i alt11.194491229229
Status balance3.9503.2942.2671.7611.668
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.6801.4321.189919843
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver2.0101.160825592499
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.9332.8322.2521.7461.574
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.9332.8322.2521.7461.574
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1411111188
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0447001
Selskabsskat00000
Varekreditorer44440
Anden gæld00004
Kortfristet gæld i alt18462151594
Passiver i alt3.9503.2942.2671.7611.668

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HOLBEK ApS

CVR-nr 32084982

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

HOLBEK ApS

CVR-nr: 32084982

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HOLBEK ApS

CVR-nr: 32084982

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger