Proff
Proff
Annonce

hococo ApS

CVR-nr39760061
AdresseNjalsgade 21 G 4, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

30.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-2.459-1.143-76982-172
Personaleomkostninger-8.927-4.691-1.524-184-201
Afskrivninger-130-34000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-11.516-5.867-2.292-102-373
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-107-101-72-10-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-107-101-72-10-4
Ordinært resultat-11.623-5.968-2.364-112-377
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-11.623-5.968-2.364-112-377
Skat af årets resultat0-11603284
Årets resultat-11.623-6.084-2.364-80-293

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger169213000
Andre anlæg og driftsmidler166177000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt335390000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0127000
Finansielle anlægsaktiver i alt0127000
Anlægsaktiver i alt335517000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser995110140
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1481415330184
Værdipapirer00000
Likvide midler2.6494.95461905
Omsætningsaktiver i alt3.0115.60377531589
Status balance3.3466.12077531589
Selskabskapital9283685050
Overført resultat-7933.398-960-373-293
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-7013.482-891-323-243
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-7013.482-891-323-243
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker1.1591.580000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.03000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.1591.5801.03000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000270171
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker003622970
Selskabsskat00000
Varekreditorer294157300
Anden gæld1.53490127171161
Kortfristet gæld i alt2.8871.058636638332
Passiver i alt3.3466.12077531589

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte168311
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

hococo ApS

CVR-nr 39760061

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 30.07.2018 (PDF)

Periode: 30.07.2018 - 30.06.2019

Kreditrapport

hococo ApS

CVR-nr: 39760061

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

hococo ApS

CVR-nr: 39760061

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger