Proff
Proff

HK Vagt & Security ApS

CVR-nr40921842
AdresseTvilevej 4, 6670 Holsted

Hk Vagt & Security er din garanti for effektive og fleksible sikkerhedsløsninger, som kan gøre din nattesøvn mere betryggende. Vi tilbyder diverse sikkerhedsløsninger, Service vagt, Fastvagt, Hundevagt, Byggepladsvagt, Psykiatrien, Dørmands opgaver og meget mere. Alle løsninger har din sikkerhed i førersædet, og vil derfor udelukkende have en positiv indflydelse på din sikkerhed i det daglige. Hos HK Vagt & Security sætter vi en ære i at være din pålidelige, og ikke mindst professionelle, sikkerhedspartner. På denne måde kan du føle dig helt tryg ved at overlade dine vagtopgaver til os, eftersom vi er konstant opdateret og forberedte på nye udfordringer. Vores personale består udelukkende af veluddannede personer, som lægger stor vægt på god kundekontakt. Det betyder at du som kunde vil få en god oplevelse hos os, da vi sætter dig og dine behov i førersædet. Alt personale har herudover også gennemgået både førstehjælp- og brandbekæmpelseskursus og er alle uddannede til den opgave, de bliver sat til, og er naturligvis tilgængelige døgnet rundt, 365 dage om året. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til uforpligtende at ringe eller sende os en e-mail. Du kan finde kontaktoplysninger samt flere informationer om selve virksomheden her. Her på siden er det også muligt at læse mere om vores forskellige sikkerhedsløsninger, ganske simpelt ved at benytte fanebladene øverst på siden. Hk Vagt & Security, er en nystartet vagt virksomhed i 2018, men Henrik Kulmbach har mere end 30 års erfaring inden for Vagt, Sikkerhed, og dørmands arbejde. Firmaet ligger i det sydlige Sønderjylland, nærmer betegnet Højer, men vi har vagter og Dørmænd som kører ud fra hele Sydjylland. I er mere end velkomne til at kontakte os i dag, hvad enten I ønsker et uforpligtende tilbud, eller har spørgsmål vedrørende vores ydelser.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-042021-04
Startdato

01.05.2021

01.11.2019

Sluttdato

30.04.2022

30.04.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-042021-04
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug

0

0

Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste

11.919

9.080

Personaleomkostninger

-10.154

-7.250

Afskrivninger

-97

-12

Kapacitetsomkostninger

0

0

Primært resultat

1.667

1.818

Finansielle indtægter

0

0

Finansielle udgifter

-30

-12

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

Finansielle poster netto

-30

-12

Ordinært resultat

1.638

1.806

Ekstraordinære poster

0

0

Resultat før skat

1.638

1.806

Skat af årets resultat

-387

-398

Årets resultat

1.251

1.408

BALANCEREGNSKAB

2022-042021-04
Valutakode

DKK

DKK

Goodwill

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

Grunde og bygninger

704

325

Andre anlæg og driftsmidler

537

302

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.241

627

Kapitalandele

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

Anlægsaktiver i alt

1.241

627

Varebeholdninger

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.081

1.573

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

Værdipapirer

0

0

Likvide midler

1.524

1.401

Omsætningsaktiver i alt

3.605

2.974

Status balance

4.846

3.602

Selskabskapital

40

40

Overført resultat

2.435

1.297

Udbytte

113

111

Øvrige reserver

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.588

1.448

Minoritetsinteressernes andel

0

0

Egenkapital i alt

2.588

1.448

Udskudt skat

0

0

Hensættelse

56

15

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

Anden langfristet gæld

345

383

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

Langfristet gæld i alt

345

383

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

Selskabsskat

383

0

Varekreditorer

41

14

Anden gæld

752

854

Kortfristet gæld i alt

1.856

1.755

Passiver i alt

4.846

3.602

ANDET

2022-042021-04
Antal ansatte

30

10

Hent gratis årsrapporter

HK Vagt & Security ApS

CVR-nr 40921842

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.11.2019 (PDF)

Periode: 01.11.2019 - 30.04.2021

Kreditrapport

HK Vagt & Security ApS

CVR-nr: 40921842

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7026203

Firmaets links


Certificeringer

ISO 9001 Godkendt af F&P
ISO 9001 Godkendt af F&P

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Kreditrapport

HK Vagt & Security ApS

CVR-nr: 40921842

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger