Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hessel Solutions A/S

CVR-nr39004240
AdresseJyllandsvej 4, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

70.216

42.129

52.133

22.971

274

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-35.011

-22.687

-39.724

-18.868

-264

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

35.205

19.442

12.409

4.103

10

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-5.755

-3.514

-1.927

-1.093

-5

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-5.755

-3.514

-1.927

-1.093

-5

Ordinært resultat

29.450

15.928

10.482

3.010

4

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

29.450

15.928

10.482

3.010

4

Skat af årets resultat

-6.479

-3.505

-2.306

-654

-1

Årets resultat

22.971

12.423

8.176

2.356

3

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

144.264

113.244

72.993

69.692

7.692

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

144.264

113.244

72.993

69.692

7.692

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

136.241

111.501

107.258

11.599

711

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

136.241

111.501

107.258

11.599

711

Anlægsaktiver i alt

280.505

224.745

180.252

81.290

8.402

Varebeholdninger

3.381

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.695

1.985

2.214

345

225

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.042

2.476

5.842

2.091

397

Andre tilgodehavender

194.411

129.279

63.852

33.419

1.794

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

384

Omsætningsaktiver i alt

201.584

133.950

71.912

35.864

2.801

Status balance

482.089

358.695

252.164

117.155

11.203

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

45.854

22.882

10.459

2.283

-72

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

46.354

23.382

10.959

2.783

428

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

46.354

23.382

10.959

2.783

428

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

10.061

13.332

8.785

2.629

380

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

228.774

284.371

180.638

15.705

10.295

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

174.602

27.544

42.412

88.532

0

Selskabsskat

9.750

0

0

0

0

Varekreditorer

6.730

2.365

740

357

0

Anden gæld

5.817

7.701

8.629

7.148

100

Kortfristet gæld i alt

425.674

321.981

232.420

111.742

10.395

Passiver i alt

482.089

358.695

252.164

117.155

11.203

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

Hessel Solutions A/S

CVR-nr 39004240

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hessel Solutions A/S

CVR-nr: 39004240

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Hessel Solutions A/S

CVR-nr: 39004240

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger