Proff
Proff
Annonce
Annonce

HENRIK TJERRILD LARSEN HOLDING ApS

CVR-nr28964307
AdresseSydtoften 31 1, 8260 Viby J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

8

7

7

7

6

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

1.186

2.429

1.261

1.276

881

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-122

-170

-4

-2

-3

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

1.248

2.503

1.286

1.278

883

Finansielle poster netto

1.126

2.333

1.282

1.277

880

Ordinært resultat

1.119

2.326

1.275

1.270

874

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.119

2.326

1.275

1.270

874

Skat af årets resultat

17

24

-2

3

6

Årets resultat

1.135

2.350

1.274

1.273

881

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

6.789

6.713

3.634

3.366

2.883

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

6.789

6.713

3.634

3.366

2.883

Anlægsaktiver i alt

6.789

6.713

3.634

3.366

2.883

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

689

1.282

1.161

368

255

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.300

1.004

730

602

29

Omsætningsaktiver i alt

1.989

2.286

1.891

969

283

Status balance

8.778

8.999

5.525

4.335

3.167

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

2.155

3.045

2.681

1.588

709

Udbytte

832

550

113

111

108

Øvrige reserver

4.794

3.600

2.164

2.096

1.813

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

7.906

7.321

5.083

3.920

2.755

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

7.906

7.321

5.083

3.920

2.755

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

632

1.080

96

95

181

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

239

596

345

319

225

Varekreditorer

1

1

1

1

1

Anden gæld

0

0

0

0

5

Kortfristet gæld i alt

872

1.678

442

415

411

Passiver i alt

8.778

8.999

5.525

4.335

3.167

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte

0

----

Hent gratis årsrapporter

HENRIK TJERRILD LARSEN HOLDING ApS

CVR-nr 28964307

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

HENRIK TJERRILD LARSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 28964307

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HENRIK TJERRILD LARSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 28964307

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger