Proff
Proff
Annonce

Helmuth Nielsen & Søn ApS

CVR-nr10156068CVRP-nr1002796172
AdresseWerner Larsens Vej 5, 4930 Maribo

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.06411.0839.5979.6604.460
Personaleomkostninger-8.272-7.495-6.425-7.152-2.930
Afskrivninger-392-343-307-277-134
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.3993.2462.8642.2311.397
Finansielle indtægter551382216
Finansielle udgifter-38-21-32-15-17
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1940000
Finansielle poster netto1613066-1
Ordinært resultat3.5603.2752.8702.2371.395
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.5603.2752.8702.2371.395
Skat af årets resultat-792-721-633-480-307
Årets resultat2.7692.5542.2371.7581.088

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2869110151193
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2869110151193
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.2241.201977983487
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.2241.201977983487
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.2521.2691.0871.135680
Varebeholdninger116120129107158
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.9222.6042.5731.5051.370
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.4804.8164.1122.2831.712
Andre tilgodehavender0014900
Værdipapirer00000
Likvide midler2702821.2081.6671.114
Omsætningsaktiver i alt7.7897.8228.1725.5624.412
Status balance9.0419.0919.2596.6975.092
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.3022.0331.9791.942484
Udbytte3.5002.5002.2003001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.9274.6584.3042.3671.609
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.9274.6584.3042.3671.609
Udskudt skat00000
Hensættelse20570582150
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld693004060
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt693004060
Kortfristet gæld til nærtstående parter141.3121.2991.2891.276
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker361124000
Selskabsskat710710597508251
Varekreditorer7421.0991.192862870
Anden gæld01.1191.8101.2441.036
Kortfristet gæld i alt3.2174.3644.8973.9023.433
Passiver i alt9.0419.0919.2596.6975.092

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte151513157
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Helmuth Nielsen & Søn ApS

CVR-nr 10156068

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Helmuth Nielsen & Søn ApS

CVR-nr: 10156068

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Helmuth Nielsen & Søn ApS

CVR-nr: 10156068

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger