Proff
Proff
Annonce
Annonce

HELMUTH NIELSEN & SØN ApS

CVR-nr10156068
AdresseWerner Larsens Vej 5, 4930 Maribo

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.0839.5979.6604.4602.929
Personaleomkostninger-7.495-6.425-7.152-2.930-2.046
Afskrivninger-343-307-277-134-54
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.2462.8642.2311.397829
Finansielle indtægter513822169
Finansielle udgifter-21-32-15-17-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto3066-15
Ordinært resultat3.2752.8702.2371.395834
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.2752.8702.2371.395834
Skat af årets resultat-721-633-480-307-184
Årets resultat2.5542.2371.7581.088650

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill691101511930
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt691101511930
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.201977983487108
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.201977983487108
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.2691.0871.135680108
Varebeholdninger12012910715874
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.6042.5731.5051.370573
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.8164.1122.2831.712632
Andre tilgodehavender0149007
Værdipapirer00000
Likvide midler2821.2081.6671.114691
Omsætningsaktiver i alt7.8228.1725.5624.4121.982
Status balance9.0919.2596.6975.0922.090
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.0331.9791.942484396
Udbytte2.5002.2003001.000650
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.6584.3042.3671.6091.171
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.6584.3042.3671.6091.171
Udskudt skat00000
Hensættelse70582150-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0040600
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0040600
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.3121.2991.2891.2760
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1240000
Selskabsskat710597508251186
Varekreditorer1.0991.192862870340
Anden gæld1.1191.8101.2441.036392
Kortfristet gæld i alt4.3644.8973.9023.433919
Passiver i alt9.0919.2596.6975.0922.090

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte15131575
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HELMUTH NIELSEN & SØN ApS

CVR-nr 10156068

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

HELMUTH NIELSEN & SØN ApS

CVR-nr: 10156068

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HELMUTH NIELSEN & SØN ApS

CVR-nr: 10156068

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger