Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hellerik ApS

CVR-nr25525221
AdresseHørhavevej 58 B, 8270 Højbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-176

-389

-183

-598

14.815

Personaleomkostninger

-134

-123

-158

-242

-4.510

Afskrivninger

-111

-98

-80

-25

-48

Kapacitetsomkostninger

0

-65

0

0

0

Primært resultat

-421

-676

-421

-864

10.257

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-66

-74

-68

-56

-48

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-66

-74

-68

-56

-48

Ordinært resultat

-487

-750

-489

-921

10.210

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-487

-750

-489

-921

10.210

Skat af årets resultat

100

140

94

165

-2.264

Årets resultat

-387

-610

-395

-756

7.945

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

2.818

2.824

2.830

2.836

2.841

Andre anlæg og driftsmidler

622

727

594

382

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

3.440

3.551

3.424

3.218

2.841

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

3.440

3.551

3.424

3.218

2.841

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

155

Andre tilgodehavender

60

175

111

183

1

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

28

60

13

313

8.698

Omsætningsaktiver i alt

88

235

124

496

8.853

Status balance

3.528

3.786

3.548

3.714

11.695

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

367

254

-137

258

1.014

Udbytte

0

0

0

0

8.000

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

492

379

-12

383

9.139

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

492

379

-12

383

9.139

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

40

35

18

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

2.999

3.272

3.451

3.272

29

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

2.232

Varekreditorer

25

48

25

31

82

Anden gæld

0

48

48

0

0

Kortfristet gæld i alt

3.036

3.367

3.525

3.312

2.556

Passiver i alt

3.528

3.786

3.548

3.714

11.695

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1

1

1

1

5

Hent gratis årsrapporter

Hellerik ApS

CVR-nr 25525221

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hellerik ApS

CVR-nr: 25525221

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Hellerik ApS

CVR-nr: 25525221

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger