Proff
Proff
Annonce
Annonce

Heat Supply ApS

CVR-nr39330822
AdresseNyholms Alle 39, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.02.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---315-
Vareforbrug0001990
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-2859-1951-5
Personaleomkostninger000-10
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger000-640
Primært resultat-2859-2152-5
Finansielle indtægter10500
Finansielle udgifter-1-1-2-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto400000
Finansielle poster netto40-13-1-1
Ordinært resultat1258-1852-6
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1258-1852-6
Skat af årets resultat6-134-100
Årets resultat1845-1442-6

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele900000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0014900
Finansielle anlægsaktiver i alt90014900
Anlægsaktiver i alt90014900
Varebeholdninger6714519310157
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser30752630
Tilgodehavender hos nærtstående parter1250400
Andre tilgodehavender747022149149
Værdipapirer00000
Likvide midler10514286152103
Omsætningsaktiver i alt401431331405310
Status balance491431480405310
Selskabskapital5050505050
Overført resultat45672235-6
Udbytte00000
Øvrige reserver400000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel135117728544
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt135117728544
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter5016315000
Anden langfristet gæld100100100100
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt150263250100
Kortfristet gæld til nærtstående parter9700150150
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer391812711
Anden gæld705178100105
Kortfristet gæld i alt20652159309266
Passiver i alt491431480405310

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Heat Supply ApS

CVR-nr 39330822

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.02.2018 (PDF)

Periode: 01.02.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Heat Supply ApS

CVR-nr: 39330822

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Heat Supply ApS

CVR-nr: 39330822

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger