Proff
Proff
Annonce
Annonce

Heat Supply ApS

CVR-nr39330822
AdresseNyholms Alle 39, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.02.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKK

DKK

DKK
Nettoomsætning---

315

-
Vareforbrug

0

0

0

199

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-28

59

-19

51

-5

Personaleomkostninger

0

0

0

-1

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

-64

0

Primært resultat

-28

59

-21

52

-5

Finansielle indtægter

1

0

5

0

0

Finansielle udgifter

-1

-1

-2

-1

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

40

0

0

0

0

Finansielle poster netto

40

-1

3

-1

-1

Ordinært resultat

12

58

-18

52

-6

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

12

58

-18

52

-6

Skat af årets resultat

6

-13

4

-10

0

Årets resultat

18

45

-14

42

-6

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

90

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

149

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

90

0

149

0

0

Anlægsaktiver i alt

90

0

149

0

0

Varebeholdninger

67

145

193

101

57

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

30

75

26

3

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

125

0

4

0

0

Andre tilgodehavender

74

70

22

149

149

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

105

142

86

152

103

Omsætningsaktiver i alt

401

431

331

405

310

Status balance

491

431

480

405

310

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

45

67

22

35

-6

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

40

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

135

117

72

85

44

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

135

117

72

85

44

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

50

163

150

0

0

Anden langfristet gæld

100

100

100

10

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

150

263

250

10

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

97

0

0

150

150

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

39

1

81

27

11

Anden gæld

70

51

78

100

105

Kortfristet gæld i alt

206

52

159

309

266

Passiver i alt

491

431

480

405

310

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

--

Hent gratis årsrapporter

Heat Supply ApS

CVR-nr 39330822

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.02.2018 (PDF)

Periode: 01.02.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Heat Supply ApS

CVR-nr: 39330822

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Heat Supply ApS

CVR-nr: 39330822

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger