Proff
Proff
Annonce
Annonce

HBS BYG ApS

CVR-nr35841741
AdresseNørreskovvej 10, 6230 Rødekro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

6.182

5.197

2.670

2.042

2.340

Personaleomkostninger

-4.926

-3.526

-2.016

-1.924

-1.549

Afskrivninger

-184

-134

-133

-89

-153

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

-3

Primært resultat

1.072

1.537

521

29

635

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-36

-38

-29

-19

-34

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-2

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-39

-38

-29

-19

-34

Ordinært resultat

1.033

1.499

492

10

601

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.033

1.499

492

10

601

Skat af årets resultat

-230

-344

-108

0

-134

Årets resultat

804

1.156

383

10

467

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

783

744

436

504

149

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

783

744

436

504

149

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

379

4

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

379

4

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

1.162

748

436

504

149

Varebeholdninger

85

85

85

85

75

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.610

1.499

450

1.043

1.400

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

18

80

202

8

57

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

51

1.970

978

185

0

Omsætningsaktiver i alt

2.949

3.642

1.720

1.339

1.549

Status balance

4.111

4.390

2.156

1.843

1.698

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

819

819

819

548

539

Udbytte

804

1.156

113

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.672

2.025

982

598

589

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.672

2.025

982

598

589

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

19

18

---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

447

451

244

304

67

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

449

451

244

304

67

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

185

129

79

87

58

Selskabsskat

228

326

94

0

32

Varekreditorer

714

753

142

376

564

Anden gæld

0

689

615

478

389

Kortfristet gæld i alt

1.970

1.897

931

941

1.043

Passiver i alt

4.111

4.390

2.156

1.843

1.698

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

13

10

6

8

5

Hent gratis årsrapporter

HBS BYG ApS

CVR-nr 35841741

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HBS BYG ApS

CVR-nr: 35841741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HBS BYG ApS

CVR-nr: 35841741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger