Proff
Proff
Annonce
Annonce

HBO NORDIC SERVICES DENMARK ApS

CVR-nr34624690
AdresseH.C. Andersens Boulevard 1, 1553 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

69.453

41.592

33.640

26.688

25.527

Personaleomkostninger

-62.680

-37.232

-30.222

-23.600

-22.883

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

6.773

4.359

3.417

3.089

2.644

Finansielle indtægter

286

-320

10

96

4

Finansielle udgifter

0

-47

-325

-429

-17

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

286

-367

-316

-333

-13

Ordinært resultat

7.060

4.086

3.101

2.756

2.631

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

7.060

4.086

3.101

2.756

2.631

Skat af årets resultat

-1.575

-899

-730

-517

-676

Årets resultat

5.485

3.187

2.372

2.239

1.955

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

19.541

16.860

9.174

3.033

2.910

Andre tilgodehavender

1.058

184

3.324

827

142

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

13.069

8.841

10.307

12.386

13.031

Omsætningsaktiver i alt

33.667

25.886

22.811

16.309

16.124

Status balance

33.667

25.886

22.811

16.309

16.124

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

15.336

9.851

6.664

4.293

2.053

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

15.416

9.931

6.744

4.373

2.133

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

15.416

9.931

6.744

4.373

2.133

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

48

99

153

19

693

Varekreditorer

2.765

903

11

9

34

Anden gæld

15.438

14.952

15.903

11.909

13.264

Kortfristet gæld i alt

18.251

15.954

16.067

11.937

13.991

Passiver i alt

33.667

25.886

22.811

16.309

16.124

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

53

29

21

21

15

Hent gratis årsrapporter

HBO NORDIC SERVICES DENMARK ApS

CVR-nr 34624690

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HBO NORDIC SERVICES DENMARK ApS

CVR-nr: 34624690

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HBO NORDIC SERVICES DENMARK ApS

CVR-nr: 34624690

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger