Proff
Proff
Annonce
Annonce

HANDELSSELSKABET FLEMMING JENSEN ApS

CVR-nr26660874
AdresseTorvegade 15, 4690 Haslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste87264067151122
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-127-127-1000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat74551356151122
Finansielle indtægter1613112837
Finansielle udgifter-207-208-32-10-240
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-1395
Finansielle poster netto-191-195-226-108
Ordinært resultat5543183415714
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5543183415714
Skat af årets resultat-120-68-5-34-3
Årets resultat4342502912211

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger12.31312.44012.44000
Andre anlæg og driftsmidler1515151515
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt12.32812.45512.4551515
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt12.32812.45512.4551515
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00131922
Tilgodehavender hos nærtstående parter4123983842031.674
Andre tilgodehavender0004660
Værdipapirer00000
Likvide midler40335548324986
Omsætningsaktiver i alt8157538805171.842
Status balance13.14213.20813.3345321.857
Selskabskapital5050505050
Overført resultat30929545164
Udbytte420001101.500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel779345951761.554
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt779345951761.554
Udskudt skat00000
Hensættelse19012459--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter7.3407.791000
Langfristet gæld til banker3.6593.814640240240
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld14622229900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt11.14511.828939240240
Kortfristet gæld til nærtstående parter2251836200
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter446421000
Kortfristet gæld til banker14413612.07100
Selskabsskat542-1340
Varekreditorer2828342827
Anden gæld132141755436
Kortfristet gæld i alt1.02891112.24211663
Passiver i alt13.14213.20813.3345321.857

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HANDELSSELSKABET FLEMMING JENSEN ApS

CVR-nr 26660874

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HANDELSSELSKABET FLEMMING JENSEN ApS

CVR-nr: 26660874

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HANDELSSELSKABET FLEMMING JENSEN ApS

CVR-nr: 26660874

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger