Proff
Proff
Annonce
Annonce

Handelenkelt ApS

CVR-nr39870576
AdresseHøjtoft 48, 6300 Gråsten

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

18.09.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning8.258----
Vareforbrug4.4970000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.7872.68550317423
Personaleomkostninger-3.537-2.555-561-1630
Afskrivninger-4-1-4-20
Kapacitetsomkostninger0-7000
Primært resultat246122-62923
Finansielle indtægter10000
Finansielle udgifter-47-21-2-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-46-21-2-10
Ordinært resultat200101-64823
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat200101-64823
Skat af årets resultat-58-2714-4-5
Årets resultat14274-50417

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler9039313
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9039313
Kapitalandele0184000
Langfristede tilgodehavender0067300
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1980000
Finansielle anlægsaktiver i alt19818467300
Anlægsaktiver i alt2071841063313
Varebeholdninger1.146902223305
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser71085748150
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0213150
Værdipapirer00000
Likvide midler00008
Omsætningsaktiver i alt1.9871.7873127626
Status balance2.1941.97041811039
Selskabskapital404040400
Overført resultat17128-4640
Udbytte00000
Øvrige reserver000017
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21168-64417
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21168-64417
Udskudt skat00000
Hensættelse29-013
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld200301000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt200301000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0387140
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4153975283
Selskabsskat270000
Varekreditorer232311148407
Anden gæld1.081855153139
Kortfristet gæld i alt1.7551.6014246519
Passiver i alt2.1941.97041811039

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte56211
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Handelenkelt ApS

CVR-nr 39870576

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 18.09.2018 (PDF)

Periode: 18.09.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Handelenkelt ApS

CVR-nr: 39870576

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Handelenkelt ApS

CVR-nr: 39870576

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger