Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hamsto ApS

businessId39409372businessUnitId1023433202
CompanyPage.phoneLabel78 77 07 99
CompanyPage.addressLabelBygstubben 5, 2950 Vedbæk

AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.FinancialStatements

monetaryValuesDescription
mainOfficeIndicator.accountingIndicatorDescription mainoffice

AccountingFigures.figures.DK.bruttofort

AccountingFigures.figures.DK.AARS

ACCOUNTINGFIGURES.PERIODTITLE

2022-122021-122020-122019-122018-12
AccountingFigures.periodStart

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.03.2018

AccountingFigures.periodEnd

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

ACCOUNTINGFIGURES.SECTIONS.INCOMESTATEMENT.TITLE

2022-122021-122020-122019-122018-12
AccountingFigures.currencyDKKDKKDKKDKKDKK
AccountingFigures.figures.DK.SDI-----
AccountingFigures.figures.DK.costs

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.operating_costs-----
AccountingFigures.figures.DK.bruttofort

43

-884

-233

-318

-387

AccountingFigures.figures.DK.PERSOMK

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.NVD

-297

-297

-297

-297

-269

AccountingFigures.figures.DK.kapacitetsOmkost

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.PR

-254

-1.180

-529

-614

-656

AccountingFigures.figures.DK.FI

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.FU

-6

-2

0

0

-1

AccountingFigures.figures.DK.other_net_financial_income

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.FPN

-6

-2

0

0

-1

AccountingFigures.figures.DK.OR

-260

-1.182

-529

-614

-657

AccountingFigures.figures.DK.EXP

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.ORS

-260

-1.182

-529

-614

-657

AccountingFigures.figures.DK.SKATAAR

57

260

116

35

-237

AccountingFigures.figures.DK.AARS

-203

-922

-413

-579

-894

ACCOUNTINGFIGURES.SECTIONS.BALANCESHEET.TITLE

2022-122021-122020-122019-122018-12
AccountingFigures.currency

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

AccountingFigures.figures.DK.GLA

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.other_intangible_assets

27

324

621

917

1.077

AccountingFigures.figures.DK.IMMA

27

324

621

917

1.077

AccountingFigures.figures.DK.EB

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.DRM

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.other_property_plant_and_equipment

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.MAI

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.noncurrent_investments

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.KAPI

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.other_noncurrent_financial_assets

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.FAA

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.anlagsaktiviteter

27

324

621

917

1.077

AccountingFigures.figures.DK.VL

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.TFST

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.THNP

25

25

25

25

25

AccountingFigures.figures.DK.ATG

232

175

12

31

96

AccountingFigures.figures.DK.VP

40

40

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.likvider

-1

11

162

191

229

AccountingFigures.figures.DK.OMAI

296

251

199

247

350

AccountingFigures.figures.DK.balance

324

575

819

1.164

1.426

AccountingFigures.figures.DK.AK

75

75

75

75

75

AccountingFigures.figures.DK.OVR

-3.727

-3.524

-2.601

-2.189

-1.733

AccountingFigures.figures.DK.FSUB

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.OER

715

715

715

715

840

AccountingFigures.figures.DK.EFMA

-2.936

-2.733

-1.811

-1.398

-819

AccountingFigures.figures.DK.MA

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.SEK

-2.936

-2.733

-1.811

-1.398

-819

AccountingFigures.figures.DK.USKAT

0

0

0

202

237

AccountingFigures.figures.DK.hensettelser--

85

202

237

AccountingFigures.figures.DK.long_term_mortgage_debt

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.long_term_debt_to_banks

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.LGNP

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.other_long_term_debt

0

0

185

0

0

AccountingFigures.figures.DK.ANSVL

3.206

3.206

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.SLG

3.206

3.206

185

202

237

AccountingFigures.figures.DK.KGNP

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.short_term_mortgage_debt

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.short_term_debt_to_banks

0

0

0

0

1

AccountingFigures.figures.DK.short_term_tax_payables

0

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.VK

41

101

2.360

2.360

2.008

AccountingFigures.figures.DK.AG

12

0

0

0

0

AccountingFigures.figures.DK.SKG

53

101

2.360

2.360

2.008

AccountingFigures.figures.DK.PASSI

324

575

819

1.164

1.426

ACCOUNTINGFIGURES.SECTIONS.OTHER.TITLE

2022-122021-122020-122019-122018-12
AccountingFigures.figures.DK.ANT-----

AccountingTab.annualAccounts.title

Hamsto ApS

businessId 39409372

AccountingTab.annualAccounts.reportName

AccountingTab.annualAccounts.reportPeriod

AccountingTab.annualAccounts.reportName

AccountingTab.annualAccounts.reportPeriod

AccountingTab.annualAccounts.reportName

AccountingTab.annualAccounts.reportPeriod

AccountingTab.annualAccounts.reportName

AccountingTab.annualAccounts.reportPeriod

AccountingTab.annualAccounts.reportName

AccountingTab.annualAccounts.reportPeriod

Kreditrapport

Hamsto ApS

businessId: 39409372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Hamsto ApS

businessId: 39409372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title