Proff
Proff
Annonce

Hamsto ApS

CVR-nr39409372CVRP-nr1023433202
AdresseM D Madsensvej 16, 1. 3., 3450 Allerød

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.03.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste43-884-233-318-387
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-297-297-297-297-269
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-254-1.180-529-614-656
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-6-200-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-6-200-1
Ordinært resultat-260-1.182-529-614-657
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-260-1.182-529-614-657
Skat af årets resultat5726011635-237
Årets resultat-203-922-413-579-894

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver273246219171.077
Immaterielle anlægsaktiver i alt273246219171.077
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt273246219171.077
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2525252525
Andre tilgodehavender232175123196
Værdipapirer4040000
Likvide midler-111162191229
Omsætningsaktiver i alt296251199247350
Status balance3245758191.1641.426
Selskabskapital7575757575
Overført resultat-3.727-3.524-2.601-2.189-1.733
Udbytte00000
Øvrige reserver715715715715840
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-2.936-2.733-1.811-1.398-819
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-2.936-2.733-1.811-1.398-819
Udskudt skat000202237
Hensættelse--85202237
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0018500
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)3.2063.206000
Langfristet gæld i alt3.2063.206185202237
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00001
Selskabsskat00000
Varekreditorer411012.3602.3602.008
Anden gæld120000
Kortfristet gæld i alt531012.3602.3602.008
Passiver i alt3245758191.1641.426

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hamsto ApS

CVR-nr 39409372

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.03.2018 (PDF)

Periode: 01.03.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hamsto ApS

CVR-nr: 39409372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Hamsto ApS

CVR-nr: 39409372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger