Proff
Proff
Annonce
Annonce

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr33254911CVRP-nr1016405309
AdressePark Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

56.654

49.764

51.097

48.806

56.252

Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

49.132

42.469

43.924

42.661

49.664

Personaleomkostninger

-46.128

-41.228

-43.022

-42.875

-45.822

Afskrivninger

-253

-402

-505

-491

-235

Kapacitetsomkostninger

-7.521

-7.295

-7.174

-6.152

46.057

Primært resultat

2.752

840

397

-705

3.607

Finansielle indtægter

215

0

238

309

276

Finansielle udgifter

-53

-51

-149

-125

-371

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

-
Finansielle poster netto

163

-50

90

184

-95

Ordinært resultat

2.915

789

486

-521

3.512

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

2.915

789

486

-521

3.512

Skat af årets resultat

-641

-155

-105

91

-766

Årets resultat

2.274

634

381

-430

2.746

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK
Goodwill

0

0

0

0

-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Grunde og bygninger

331

250

111

96

-
Andre anlæg og driftsmidler

1.003

259

232

606

1.126

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

1.333

509

343

702

1.126

Kapitalandele

0

0

0

0

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

354

387

387

387

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

354

387

387

387

-
Anlægsaktiver i alt

1.687

896

730

1.088

1.515

Varebeholdninger

0

0

0

0

-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

131

136

130

Tilgodehavender hos nærtstående parter

8.299

37.788

29.020

4.051

9.125

Andre tilgodehavender

806

767

527

394

8.763

Værdipapirer

0

0

0

0

-
Likvide midler

788

35

187

214

61

Omsætningsaktiver i alt

9.893

38.591

29.866

4.795

18.300

Status balance

11.580

39.487

30.596

5.884

19.815

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

5.059

2.785

2.151

1.970

2.400

Udbytte

0

0

200

0

400

Øvrige reserver

0

0

0

0

-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.139

2.865

2.431

2.050

2.880

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

5.139

2.865

2.431

2.050

2.880

Udskudt skat

0

0

0

8

61

Hensættelse

0

0

0

8

61

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til nærtstående parter

617

27.970

23.138

0

11.223

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

3.556

0

0

-
Selskabsskat

599

201

171

0

-
Varekreditorer

2.464

2.235

1.876

1.319

344

Anden gæld

2.762

2.660

2.980

2.507

3.629

Kortfristet gæld i alt

6.442

36.622

28.166

3.826

16.875

Passiver i alt

11.580

39.487

30.596

5.884

19.815

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte

90

80

83

83

90

Hent gratis årsrapporter

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr 33254911

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger