Proff
Proff

Gulvmontørerne ApS

CVR-nr39706474
AdresseLangagervej 7, 2500 Valby

Skal du have lagt nyt gulv – enten i boligen eller på arbejdspladsen? Så er du kommet til det helt rette sted. Gulvmontørerne er din professionelle gulvmontør med mere end 20 års erfaring i branchen. ​ Som gulvlægger tilbyder vi gulvlægning for både private kunder og erhvervskunder. Vi servicerer mange kunder i Valby, København, på Amager samt resten af Sjælland. ​ Vi er et mellemstort gulvfirma med 8 ansatte, der alle arbejder som gulvlægger. Vi har bemanding nok til, at vi kan blive booket med kort varsel. Så har du brug for at få lagt gulv hurtigst muligt, skal du bare kontakte os.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

06.07.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.3192.8383.0152.1372.101
Personaleomkostninger-1.804-1.623-1.025-1.332-1.897
Afskrivninger-36-23-22-70
Kapacitetsomkostninger-46-78-2300
Primært resultat1.4331.1141.945798204
Finansielle indtægter10150
Finansielle udgifter-11-25-10-7-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto786000
Finansielle poster netto-360-9-2-1
Ordinært resultat1.4301.1741.936796203
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.4301.1741.936796203
Skat af årets resultat-333-282-432-177-39
Årets resultat1.0978921.504619164

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1578871940
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1578871940
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender001.61600
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3535357975
Finansielle anlægsaktiver i alt35351.6517975
Anlægsaktiver i alt1921231.72217375
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.8271.2371.008979105
Tilgodehavender hos nærtstående parter1843381044345
Andre tilgodehavender26387900
Værdipapirer00000
Likvide midler5463801.000304121
Omsætningsaktiver i alt2.6032.0452.1291.726271
Status balance2.7942.1683.8511.899346
Selskabskapital5050505050
Overført resultat397507783164
Udbytte7508502.28000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1979502.337833214
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1979502.337833214
Udskudt skat00000
Hensættelse5334-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000620
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000620
Kortfristet gæld til nærtstående parter33434490
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat33128143317339
Varekreditorer7984232701820
Anden gæld46147777359692
Kortfristet gæld i alt1.5931.2151.5101.000132
Passiver i alt2.7942.1683.8511.899346

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5534-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Gulvmontørerne ApS

CVR-nr 39706474

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 06.07.2018 (PDF)

Periode: 06.07.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

Gulvmontørerne ApS

CVR-nr: 39706474

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7031967

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 14:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Gulvmontørerne ApS

CVR-nr: 39706474

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger