Proff
Proff
Annonce
Annonce

GULDBORGLAND ApS

CVR-nr19849600
AdresseOrebygaard 16, 4990 Sakskøbing

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

956

360

88

273

249

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

-242

-242

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

952

358

88

31

7

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-4

-2

0

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-4

-2

0

0

0

Ordinært resultat

952

358

88

31

7

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

952

358

88

31

7

Skat af årets resultat

-209

-79

-19

-7

157

Årets resultat

743

279

68

24

164

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

242

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

242

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

242

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

98

123

22

52

51

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

44

104

183

199

219

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.221

380

171

257

171

Omsætningsaktiver i alt

1.381

624

392

524

459

Status balance

1.381

624

392

524

701

Selskabskapital

250

250

250

250

250

Overført resultat

610

167

2

33

9

Udbytte

300

114

100

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.160

531

352

283

259

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.160

531

352

283

259

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

200

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

200

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

158

0

0

0

0

Varekreditorer

63

92

40

40

41

Anden gæld

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

221

92

40

241

241

Passiver i alt

1.381

624

392

524

701

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

GULDBORGLAND ApS

CVR-nr 19849600

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

GULDBORGLAND ApS

CVR-nr: 19849600

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

GULDBORGLAND ApS

CVR-nr: 19849600

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger