Proff
Proff
Annonce

Greenland Gas & Oil A/S

CVR-nr12757565CVRP-nr1023203282
AdresseQullilerfik 2, 6., 3900 Nuuk

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2018-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-114-106-73-123-253
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger0-18-863-25.2090
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-114-124-935-25.332-253
Finansielle indtægter01.61421.4870
Finansielle udgifter-2.126-1.375-3.106-1.208-2.269
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.125239-3.105278-2.269
Ordinært resultat-2.239115-4.040-25.054-2.521
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.239115-4.040-25.054-2.521
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-2.239115-4.040-25.054-2.521

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000024.389
Immaterielle anlægsaktiver i alt000024.389
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt000024.389
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2019284663
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt23222818663
Status balance2322281825.051
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-33.068-30.829-30.944-26.904-1.850
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-32.568-30.329-30.444-26.404-1.350
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-32.568-30.329-30.444-26.404-1.350
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter32.54930.31030.41326.28225.913
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer0020100448
Anden gæld4242404040
Kortfristet gæld i alt32.59130.35230.47326.42226.402
Passiver i alt2322281825.051

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Greenland Gas & Oil A/S

CVR-nr 12757565

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Greenland Gas & Oil A/S

CVR-nr: 12757565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Greenland Gas & Oil A/S

CVR-nr: 12757565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger