Proff
Proff
Annonce
Annonce

Grace Invest A/S

CVR-nr13963975
AdressePriorparken 355, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.9383.3373.3113.6823.860
Personaleomkostninger0000-288
Afskrivninger-323-305-305-299-299
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.6143.0323.0063.3833.274
Finansielle indtægter9568281.048690636
Finansielle udgifter-466-452-428-169-242
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto7.1119.10212.85915.4646.794
Finansielle poster netto7.6029.47813.47815.9857.188
Ordinært resultat10.21612.51016.48419.36710.462
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.21612.51016.48419.36710.462
Skat af årets resultat-683-718-818-872-807
Årets resultat9.53311.79315.66618.4959.655

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger42.77139.86440.16940.44538.644
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt42.77139.86440.16940.44538.644
Kapitalandele41.77237.93336.55633.60448.799
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt41.77237.93336.55633.60448.799
Anlægsaktiver i alt84.54477.79776.72474.04987.443
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter42.64438.77225.56626.37420.031
Andre tilgodehavender03100263
Værdipapirer00000
Likvide midler22.00920.99019.86511.9432.240
Omsætningsaktiver i alt64.65459.79345.43138.31722.534
Status balance149.197137.590122.155112.366109.977
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat121.06896.61990.65680.18367.185
Udbytte00003.000
Øvrige reserver5.99020.90615.0779.8844.386
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel127.558118.025106.23390.56775.071
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt127.558118.025106.23390.56775.071
Udskudt skat00000
Hensættelse2.0971.9421.8101.6781.546
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5295856847400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt5295856847400
Kortfristet gæld til nærtstående parter16.8325.25625613.25626.895
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0000653
Varekreditorer84176183284176
Anden gæld011.60512.9895.8425.635
Kortfristet gæld i alt19.01317.03713.42819.38133.359
Passiver i alt149.197137.590122.155112.366109.977

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Grace Invest A/S

CVR-nr 13963975

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Grace Invest A/S

CVR-nr: 13963975

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Grace Invest A/S

CVR-nr: 13963975

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger