Proff
Proff
Profile-7043180
Profile-7043193

Grædstrup Stål A/S

CVR-nr15577738
AdresseHamborgvej 6, 8740 Brædstrup

Grædstrup Stål er din seriøse, fleksible og pålidelige partner, når det gælder levering af stålspær til bl.a. landbrug, industri, lager- og idrætshaller. 
​Vi har over 40 års erfaring i branchen, og kan derfor altid give dig kvalificeret sparring kombineret med en høj leveringssikkerhed og en tidsplan, der holder.

Grædstrup Stål råder over et af Nordeuropas største og mest moderne anlæg til pulverlakering. Det kan dit nybyggeri få glæde af – i mange år frem.

​Vi kan lakere meget store emner, fordi ovnen er 25 meter lang og seks meter høj. Samtidig får du et slidstærkt og smukt produkt, som er den traditionelle vådlakering klar overlegen.

​Grædstrup Stål opererer efter en tydelig nul-fejls-strategi, og alle konstruktioner opfylder de gældende normer. Vi har alle gældende certificeringer.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste33.01326.49520.03015.23914.718
Personaleomkostninger-19.0940000
Afskrivninger-3.5540000
Kapacitetsomkostninger0-13.412-12.165-10.055-9.912
Primært resultat10.36613.0837.8655.1844.806
Finansielle indtægter22201100
Finansielle udgifter-806-258-231-61-51
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto123431-348-577
Finansielle poster netto-572-223-189-409-628
Ordinært resultat9.79312.8607.6764.7754.178
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.79312.8607.6764.7754.178
Skat af årets resultat-2.243-2.849-1.679-1.155-935
Årets resultat7.55010.0115.9963.6203.243

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.58100045
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.58100045
Grunde og bygninger13.75110.0519.7509.7509.750
Andre anlæg og driftsmidler29.90128.67232.25833.60538.760
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt43.65138.72342.00843.35548.510
Kapitalandele01351017073
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt01351017073
Anlægsaktiver i alt46.23238.85942.10943.42548.628
Varebeholdninger20.00023.05922.43816.40819.653
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.7785.2414.6932.9192.412
Tilgodehavender hos nærtstående parter470001
Andre tilgodehavender127301.2753300
Værdipapirer1450000
Likvide midler18.94614.9565.1207.0853.321
Omsætningsaktiver i alt45.51043.70233.52626.74125.697
Status balance91.74282.56075.63570.16674.325
Selskabskapital5.0005.0005.0005.0005.000
Overført resultat30.70128.98621.06916.94113.668
Udbytte5.0005.0003.0001.5001.500
Øvrige reserver13.62013.99516.90117.88219.406
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel54.32252.98145.97041.32239.575
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt54.32252.98145.97041.32239.575
Udskudt skat00000
Hensættelse7.8596.7997.2327.6538.037
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter9.3900000
Langfristet gæld til banker7.5007.0008.50000
Langfristet gæld til nærtstående parter00012.00018.000
Anden langfristet gæld2.9423.9562.1523.3243.046
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt19.83210.95610.65215.32421.046
Kortfristet gæld til nærtstående parter000510
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8661300
Selskabsskat00000
Varekreditorer3.6092.7854.937979795
Anden gæld5.2846.6925.6883.2543.497
Kortfristet gæld i alt9.72911.82511.7815.8675.667
Passiver i alt91.74282.56075.63570.16674.325

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3639353333
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Grædstrup Stål A/S

CVR-nr 15577738

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Grædstrup Stål A/S

CVR-nr: 15577738

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika


Certificeringer

Grædstrup Stål har naturligvis alle relevante certificeringer på plads. Vore produkter er CE-mærkede i henhold til DS/EN 1090-1. Samtidig sørger vi for løbende efteruddannelse af alle medarbejdere for at følge med udviklingen og opnå de certificeringer, der giver vore kunder størst mulig tryghed.
Grædstrup Stål har naturligvis alle relevante certificeringer på plads. Vore produkter er CE-mærkede i henhold til DS/EN 1090-1. Samtidig sørger vi for løbende efteruddannelse af alle medarbejdere for at følge med udviklingen og opnå de certificeringer, der giver vore kunder størst mulig tryghed.
Vi støtter Knæk Cancer
Vi støtter Knæk Cancer
Vi støtter Danske Hospitalsklovne
Vi støtter Danske Hospitalsklovne
Grædstrup Stål støtter Hjertegalla ❤️
Grædstrup Stål støtter Hjertegalla ❤️
Vi har AAA kreditværdighed
Vi har AAA kreditværdighed

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 14:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Grædstrup Stål A/S

CVR-nr: 15577738

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger