Proff
Proff
Annonce
Annonce

Godrone ApS

CVR-nr39291266
AdresseThorsvej 25, 4060 Kirke Såby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

30.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKK

DKK

DKK
Nettoomsætning---

99

-
Vareforbrug

0

0

0

12

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

275

127

111

73

81

Personaleomkostninger

-277

-141

-70

-71

-61

Afskrivninger

-8

-14

-11

-9

-4

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

-14

0

Primært resultat

-11

-28

30

-7

16

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-12

-1

0

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-12

-1

0

0

0

Ordinært resultat

-23

-29

30

-7

16

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-23

-29

30

-7

16

Skat af årets resultat

-2

2

-7

0

-5

Årets resultat

-24

-27

24

-7

12

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

7

15

29

15

24

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

7

15

29

15

24

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

7

15

29

15

24

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3

0

8

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

6

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

28

27

50

0

1

Omsætningsaktiver i alt

30

33

58

0

2

Status balance

37

48

87

15

25

Selskabskapital

40

40

0

0

0

Overført resultat

-52

-27

40

16

9

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

3

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-12

13

40

16

12

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-12

13

40

16

12

Udskudt skat

0

0

0

0

1

Hensættelse-

0

0

0

1

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

-2

3

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

7

1

4

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

49

35

41

1

6

Kortfristet gæld i alt

49

35

48

-1

13

Passiver i alt

37

48

87

15

25

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1

1

1

1

1

Hent gratis årsrapporter

Godrone ApS

CVR-nr 39291266

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 30.01.2018 - 31.12.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger