Proff
Proff
Annonce
Annonce

Global Fashion Agenda (fond)

CVR-nr41627239
AdresseBryghuspladsen 8, 1473 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

13.08.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

27.789

16.303

7.139

Vareforbrug

11.715

5.696

6.856

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste

16.073

10.607

9.427

Personaleomkostninger

-11.748

-10.334

-9.204

Afskrivninger

-139

-188

-107

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

4.186

85

116

Finansielle indtægter

54

1

6

Finansielle udgifter

-162

-96

-53

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

-107

-94

-47

Ordinært resultat

4.079

-9

69

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

4.079

-9

69

Skat af årets resultat

-922

-20

-50

Årets resultat

3.156

-29

19

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

258

358

458

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

258

358

458

Grunde og bygninger

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

17

57

109

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

17

57

109

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

74

270

269

Finansielle anlægsaktiver i alt

74

270

269

Anlægsaktiver i alt

350

685

836

Varebeholdninger

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3.846

1.576

2.244

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

Andre tilgodehavender

618

318

603

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

6.518

2.815

5.933

Omsætningsaktiver i alt

10.983

4.922

8.781

Status balance

11.333

5.607

9.618

Selskabskapital

1.427

1.427

1.427

Overført resultat

3.146

-10

19

Udbytte

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.573

1.417

1.446

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

4.573

1.417

1.446

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse

1.005

82

11

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

1.016

995

980

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.016

995

980

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

Selskabsskat

17

17

69

Varekreditorer

585

325

949

Anden gæld

4.136

2.771

6.163

Kortfristet gæld i alt

4.739

3.113

7.180

Passiver i alt

11.333

5.607

9.618

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte

17

15

20

Hent gratis årsrapporter

Global Fashion Agenda (fond)

CVR-nr 41627239

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 13.08.2020 (PDF)

Periode: 13.08.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Global Fashion Agenda (fond)

CVR-nr: 41627239

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Global Fashion Agenda (fond)

CVR-nr: 41627239

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger