Proff
Proff
Annonce
Annonce

Geocenter Møns Klint A/S

CVR-nr30072863CVRP-nr1012796613
AdresseStengårdsvej 8, 4791 Borre

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-102021-102020-102019-102018-10
Startdato

01.11.2021

01.11.2020

01.11.2019

01.11.2018

01.11.2017

Sluttdato

31.10.2022

31.10.2021

31.10.2020

31.10.2019

31.10.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning9.3749.5379.0209.5209.165
Vareforbrug5.2785.0645.8375.1645.236
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.2224.7436.3704.3563.929
Personaleomkostninger-3.175-3.365-3.636-3.787-3.590
Afskrivninger-55-37-320-27
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9921.3402.702569312
Finansielle indtægter30152
Finansielle udgifter-31-38-17-1-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-159-143-116-74-77
Finansielle poster netto-188-181-132-69-78
Ordinært resultat8041.1592.569500235
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8041.1592.569500235
Skat af årets resultat00000
Årets resultat8041.1592.569500235

BALANCEREGNSKAB

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6536581.983276247
Tilgodehavender hos nærtstående parter0023500
Andre tilgodehavender3133.304154286162
Værdipapirer00000
Likvide midler6.0045.7729.6983.7893.918
Omsætningsaktiver i alt7.0189.77212.0844.4174.349
Status balance7.0189.77212.0844.4174.349
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat00000
Udbytte8041.1592.569500235
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.3041.6593.0691.000735
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.3041.6593.0691.000735
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0000229
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002351200
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00235120229
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.5386.4316.4551.8682.021
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer595741731441464
Anden gæld5809411.594989900
Kortfristet gæld i alt5.7148.1138.7803.2973.385
Passiver i alt7.0189.77212.0844.4174.349

ANDET

2022-102021-102020-102019-102018-10
Antal ansatte99101011

Hent gratis årsrapporter

Geocenter Møns Klint A/S

CVR-nr 30072863

Årsrapport 01.11.2021 (PDF)

Periode: 01.11.2021 - 31.10.2022

Årsrapport 01.11.2020 (PDF)

Periode: 01.11.2020 - 31.10.2021

Årsrapport 01.11.2019 (PDF)

Periode: 01.11.2019 - 31.10.2020

Årsrapport 01.11.2018 (PDF)

Periode: 01.11.2018 - 31.10.2019

Årsrapport 01.11.2017 (PDF)

Periode: 01.11.2017 - 31.10.2018

Kreditrapport

Geocenter Møns Klint A/S

CVR-nr: 30072863

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Geocenter Møns Klint A/S

CVR-nr: 30072863

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger