Proff
Proff
Annonce
Annonce

Gasservice Partner ApS

CVR-nr38182730
AdresseNyholms Alle 39, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---10.175-
Vareforbrug0007.6310
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.0013.6883.0011.8971.252
Personaleomkostninger-2.384-3.037-1.945-1.199-1.154
Afskrivninger-192-153-145-130-39
Kapacitetsomkostninger00-13-6540
Primært resultat2.42649789855958
Finansielle indtægter20030
Finansielle udgifter-6-9-1100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4-9-1130
Ordinært resultat2.42148988856258
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.42148988856258
Skat af årets resultat-534-108-198-124-20
Årets resultat1.88738069043838

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler208405228347158
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt208405228347158
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender000022
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt000022
Anlægsaktiver i alt208405228347180
Varebeholdninger0395295500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.05531613876336
Tilgodehavender hos nærtstående parter32356400
Andre tilgodehavender34169120113
Værdipapirer00000
Likvide midler1.5094701.336502615
Omsætningsaktiver i alt3.9391.3701.8451.315776
Status balance4.1471.7762.0741.662955
Selskabskapital5050505050
Overført resultat6072191617220
Udbytte1.5002006004000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.15746981152270
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.15746981152270
Udskudt skat00000
Hensættelse--0612
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter95116011386
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat519424912479
Varekreditorer673803779744448
Anden gæld703461275153261
Kortfristet gæld i alt1.9901.3071.2621.134873
Passiver i alt4.1471.7762.0741.662955

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte575-4
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Gasservice Partner ApS

CVR-nr 38182730

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Gasservice Partner ApS

CVR-nr: 38182730

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Gasservice Partner ApS

CVR-nr: 38182730

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger