Proff
Proff
Annonce
Annonce

Gasservice Partner ApS

CVR-nr38182730
AdresseNyholms Alle 39, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKK

DKK

DKK
Nettoomsætning---

10.175

-
Vareforbrug

0

0

0

7.631

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

5.001

3.688

3.001

1.897

1.252

Personaleomkostninger

-2.384

-3.037

-1.945

-1.199

-1.154

Afskrivninger

-192

-153

-145

-130

-39

Kapacitetsomkostninger

0

0

-13

-654

0

Primært resultat

2.426

497

898

559

58

Finansielle indtægter

2

0

0

3

0

Finansielle udgifter

-6

-9

-11

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-4

-9

-11

3

0

Ordinært resultat

2.421

489

888

562

58

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

2.421

489

888

562

58

Skat af årets resultat

-534

-108

-198

-124

-20

Årets resultat

1.887

380

690

438

38

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

208

405

228

347

158

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

208

405

228

347

158

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

22

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

22

Anlægsaktiver i alt

208

405

228

347

180

Varebeholdninger

0

395

295

50

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.055

316

138

763

36

Tilgodehavender hos nærtstående parter

323

5

64

0

0

Andre tilgodehavender

34

169

12

0

113

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.509

470

1.336

502

615

Omsætningsaktiver i alt

3.939

1.370

1.845

1.315

776

Status balance

4.147

1.776

2.074

1.662

955

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

607

219

161

72

20

Udbytte

1.500

200

600

400

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.157

469

811

522

70

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

2.157

469

811

522

70

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse--

0

6

12

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

95

1

160

113

86

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

519

42

49

124

79

Varekreditorer

673

803

779

744

448

Anden gæld

703

461

275

153

261

Kortfristet gæld i alt

1.990

1.307

1.262

1.134

873

Passiver i alt

4.147

1.776

2.074

1.662

955

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

5

7

5

-

4

Hent gratis årsrapporter

Gasservice Partner ApS

CVR-nr 38182730

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Gasservice Partner ApS

CVR-nr: 38182730

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Gasservice Partner ApS

CVR-nr: 38182730

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger