Proff
Proff
Annonce
Annonce

Frontmatec Group ApS

CVR-nr37773743
AdressePlatinvej 8, 6000 Kolding

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-1.423.5001.415.5741.662.3231.418.685
Vareforbrug0917.566970.5481.228.883863.633
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste20.782433.032367.363393.728478.582
Personaleomkostninger-33.203-247.723-238.899-221.6950
Afskrivninger-1.219-144.164-139.599-145.9220
Kapacitetsomkostninger00-2.012-112-271.377
Primært resultat-13.6401.371-20.897-33.798-5.140
Finansielle indtægter20.6163.9446672.64827.769
Finansielle udgifter-139.243-94.239-98.939-79.836-74.525
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto101.6670013.3610
Finansielle poster netto-16.960-90.295-98.272-63.827-46.756
Ordinært resultat-30.600-77.193-117.430-97.625-51.896
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-30.600-77.193-117.430-97.625-51.896
Skat af årets resultat23.223-6.453-7.434-23.235-3.091
Årets resultat-7.377-83.646-124.864-120.860-54.987

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill01.109.9331.109.9331.109.9331.100.455
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.538298.181322.231536.455557.044
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.5381.550.8791.597.2481.646.3881.657.499
Grunde og bygninger0128.488126.905137.073130.946
Andre anlæg og driftsmidler1.1770048.45639.961
Øvrige materielle anlægsaktiver039.62541.34500
Materielle anlægsaktiver i alt1.177205.670210.520233.536207.565
Kapitalandele2.238.64647.31837.7021.973.0711.847.866
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver035.91731.762102.66096.936
Finansielle anlægsaktiver i alt2.238.64683.23569.4642.075.7311.944.802
Anlægsaktiver i alt2.241.3611.839.7841.877.2321.951.4001.913.532
Varebeholdninger0195.107189.124197.804184.036
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0350.323365.219262.723260.889
Tilgodehavender hos nærtstående parter236.1640010514.433
Andre tilgodehavender37.05430.43638.50055.63649.182
Værdipapirer0005.75322.909
Likvide midler117.965209.95090.07487.829124.277
Omsætningsaktiver i alt393.601818.510704.787779.912781.616
Status balance2.634.9622.658.2942.582.0192.731.3122.695.148
Selskabskapital100100100100100
Overført resultat1.986.505407.520472.721599.3941.019.754
Udbytte00000
Øvrige reserver-62-2.081-3.08300
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.986.543419.429472.756614.6451.021.038
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.986.543419.429472.756614.6451.021.038
Udskudt skat089.477100.834118.662130.955
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker01.293.7511.290.76000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld13.64051.58549.27633.8400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt13.6401.434.8131.440.8701.446.752813.641
Kortfristet gæld til nærtstående parter613.629001.7650
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker052.159148.792118.357155.408
Selskabsskat088824.54513.02440.837
Varekreditorer4.804137.368123.639171.131212.828
Anden gæld16.346590.371342.251198.999169.702
Kortfristet gæld i alt634.779796.504657.157657.062849.899
Passiver i alt2.634.9622.658.2942.582.0192.731.3122.695.148

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte171.161---

Hent gratis årsrapporter

Frontmatec Group ApS

CVR-nr 37773743

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Frontmatec Group ApS

CVR-nr: 37773743

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Frontmatec Group ApS

CVR-nr: 37773743

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger