Proff
Proff
Annonce
Annonce

FORUM SMEDE OG VVS ApS

CVR-nr27921477
AdresseForum Kirkevej 46, 6715 Esbjerg N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.763

2.496

1.813

2.145

1.711

Personaleomkostninger

-1.685

-1.861

-1.650

-1.775

-1.645

Afskrivninger

-9

-14

-15

-37

-53

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

69

620

148

333

13

Finansielle indtægter

0

6

1

4

5

Finansielle udgifter

-56

-63

-59

-66

-119

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-56

-56

-58

-62

-114

Ordinært resultat

13

564

90

271

-100

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

13

564

90

271

-100

Skat af årets resultat

-3

-125

-21

-63

19

Årets resultat

10

439

69

208

-82

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

6

11

16

21

Andre anlæg og driftsmidler

48

2

11

21

33

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

48

8

22

37

54

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

48

8

22

37

54

Varebeholdninger

1.631

1.244

1.068

1.178

1.200

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.060

1.728

1.360

887

1.941

Tilgodehavender hos nærtstående parter

6

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

36

250

345

59

91

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

197

542

302

515

17

Omsætningsaktiver i alt

2.952

3.783

3.102

2.699

3.279

Status balance

3.000

3.791

3.124

2.736

3.333

Selskabskapital

167

167

167

167

167

Overført resultat

1.075

1.065

626

556

348

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.242

1.232

792

723

515

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.242

1.232

792

723

515

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

9

----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

1.309

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.309

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

16

1.238

1.386

1.380

1.418

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

754

Selskabsskat

0

125

21

16

0

Varekreditorer

298

196

309

212

183

Anden gæld

126

0

615

405

464

Kortfristet gæld i alt

440

2.560

2.331

2.013

2.818

Passiver i alt

3.000

3.791

3.124

2.736

3.333

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

4

6

6

4

4

Hent gratis årsrapporter

FORUM SMEDE OG VVS ApS

CVR-nr 27921477

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FORUM SMEDE OG VVS ApS

CVR-nr: 27921477

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FORUM SMEDE OG VVS ApS

CVR-nr: 27921477

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger