Proff
Proff
Annonce
Annonce

FORENINGEN BANKDATA

CVR-nr68964415
AdresseErritsø Bygade 102, 7000 Fredericia

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

1.822.999

1.732.447

1.705.363

1.722.944

1.633.985

Vareforbrug

94.962

-80.565

0

-102.746

88.116

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

883.908

784.777

741.382

--
Personaleomkostninger

-656.857

-608.950

-594.113

-547.177

-581.930

Afskrivninger

-198.391

188.839

-160.798

142.419

-84.342

Kapacitetsomkostninger

-844.129

899.889

-1.016.414

1.025.002

-903.165

Primært resultat

28.660

-13.012

-13.529

-67.418

36.239

Finansielle indtægter

0

1

622

0

0

Finansielle udgifter

-878

-981

-1.201

-1.356

-4.484

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-878

-980

-579

-1.356

-4.484

Ordinært resultat

27.782

-13.992

-14.108

-68.774

31.755

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

27.782

-13.992

-14.108

-68.774

31.755

Skat af årets resultat

-17.770

0

3.098

13.685

-199

Årets resultat

10.012

-13.992

-11.010

-55.089

31.556

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

206.490

388.490

508.293

534.496

531.039

Immaterielle anlægsaktiver i alt

206.490

388.490

508.293

534.496

531.039

Grunde og bygninger

158.253

160.475

162.635

168.010

164.662

Andre anlæg og driftsmidler

18.770

16.761

19.571

12.017

12.045

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

177.023

177.236

182.206

180.027

176.707

Kapitalandele

104.913

101.637

101.637

97.867

93.000

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

104.913

101.637

101.637

97.867

93.000

Anlægsaktiver i alt

488.426

667.363

792.136

812.390

800.746

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

149.765

189.982

137.340

61.664

123.699

Tilgodehavender hos nærtstående parter

139

139

139

100

0

Andre tilgodehavender

42.754

33.302

28.827

29.432

10.396

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

69.900

16.194

164.255

266.585

309.161

Omsætningsaktiver i alt

357.231

329.518

415.334

453.208

525.839

Status balance

845.657

996.881

1.207.470

1.265.598

1.326.585

Selskabskapital

472.048

472.048

472.048

472.048

472.047

Overført resultat

0

0

0

0

53.582

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

-11.225

-21.237

-7.244

3.766

5.274

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

460.823

450.811

464.804

475.814

530.903

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

460.823

450.811

464.804

475.814

530.903

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

96.968

209.968

340.504

377.502

443.000

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

96.968

209.968

340.504

377.502

443.000

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

1.711

1.101

Varekreditorer

150.696

257.318

269.962

289.140

171.924

Anden gæld

137.170

78.784

132.200

121.431

179.657

Kortfristet gæld i alt

287.866

336.102

402.162

412.282

352.682

Passiver i alt

845.657

996.881

1.207.470

1.265.598

1.326.585

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

902

831

751

715

756

Hent gratis årsrapporter

FORENINGEN BANKDATA

CVR-nr 68964415

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FORENINGEN BANKDATA

CVR-nr: 68964415

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FORENINGEN BANKDATA

CVR-nr: 68964415

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger