Proff
Proff
Annonce
Annonce

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr32306217
AdressePinstrup Høj 4, 9240 Nibe

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

110

146

88

78

81

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-13

-18

-17

-15

-15

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

97

128

71

62

65

Finansielle indtægter

0

0

1

0

1

Finansielle udgifter

-29

-32

-36

-14

-13

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-443

259

203

368

33

Finansielle poster netto

-472

227

169

355

22

Ordinært resultat

-374

355

240

417

87

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-374

355

240

417

87

Skat af årets resultat

-16

-23

-10

-12

-11

Årets resultat

-390

332

231

405

76

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

1.720

1.194

1.199

643

645

Andre anlæg og driftsmidler

18

35

25

38

51

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.738

1.230

1.224

681

696

Kapitalandele

0

362

252

409

90

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

362

252

409

90

Anlægsaktiver i alt

1.738

1.591

1.477

1.090

786

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

13

0

0

0

13

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

569

274

501

407

Andre tilgodehavender

44

4

0

0

5

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1

7

240

10

16

Omsætningsaktiver i alt

57

579

514

512

439

Status balance

1.795

2.171

1.991

1.602

1.226

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

246

742

536

418

124

Udbytte

118

114

113

111

108

Øvrige reserver

0

12

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

414

918

699

579

282

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

414

918

699

579

282

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

4

0

1

1

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

1.087

1.161

1.160

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

352

363

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.087

1.161

1.160

352

363

Kortfristet gæld til nærtstående parter

185

1

15

515

504

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

13

67

47

95

11

Varekreditorer

28

13

14

14

6

Anden gæld

65

9

56

47

60

Kortfristet gæld i alt

290

90

131

670

581

Passiver i alt

1.795

2.171

1.991

1.602

1.226

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr 32306217

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr: 32306217

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr: 32306217

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger