Proff
Proff
Annonce

Flügger Farver Billund ApS

CVR-nr18637332
AdresseHovedgaden 43 B, 7190 Billund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2222852841.6872.025
Personaleomkostninger-507-563-396-1.696-2.022
Afskrivninger-45-45-45-73-82
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-330-323-158-82-78
Finansielle indtægter00500
Finansielle udgifter-60-50-48-54-59
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-60-50-43-54-59
Ordinært resultat-391-373-201-137-137
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-391-373-201-137-137
Skat af årets resultat00-1273030
Årets resultat-391-373-328-107-107

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.6101.6551.7001.7451.790
Andre anlæg og driftsmidler000091
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.6101.6551.7001.7451.881
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.6101.6551.7001.7451.881
Varebeholdninger239220227191432
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser925512959706
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender71589205194
Værdipapirer00000
Likvide midler276855939
Omsætningsaktiver i alt3672984531.0331.380
Status balance1.9771.9532.1522.7783.260
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat-601-221142459555
Udbytte00000
Øvrige reserver404415426437448
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel43947681.0961.203
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt43947681.0961.203
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000260
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000260
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker029116100
Selskabsskat00000
Varekreditorer15556168156144
Anden gæld1.8181.2121.0571.5011.913
Kortfristet gæld i alt1.9731.5591.3851.6572.058
Passiver i alt1.9771.9532.1522.7783.260

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte22268
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Flügger Farver Billund ApS

CVR-nr 18637332

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Flügger Farver Billund ApS

CVR-nr: 18637332

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Flügger Farver Billund ApS

CVR-nr: 18637332

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger