Proff
Proff
Annonce
Annonce

Flügger Denmark A/S

CVR-nr45240118
AdresseIslevdalvej 151, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

1.017.392

1.107.199

1.039.676

795.485

774.966

Vareforbrug

669.506

796.929

717.957

516.252

468.304

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

347.886

310.270

321.719

279.233

306.662

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-305.566

-278.291

-288.305

-257.253

-265.011

Primært resultat

42.534

32.121

33.470

22.061

41.778

Finansielle indtægter

3.064

2.123

1.344

1.238

1.227

Finansielle udgifter

-6.854

-3.550

-2.768

-2.548

-1.677

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-3.790

-1.427

-1.424

-1.310

-450

Ordinært resultat

38.592

30.694

32.216

21.582

41.328

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

38.592

30.694

32.216

21.582

41.328

Skat af årets resultat

-8.995

-7.288

-7.356

-4.805

-9.110

Årets resultat

29.597

23.406

24.860

16.777

32.218

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

6.086

4.745

720

963

685

Immaterielle anlægsaktiver i alt

6.086

4.347

720

963

685

Grunde og bygninger

56.639

49.498

24.138

25.640

26.951

Andre anlæg og driftsmidler

35.421

35.907

56.841

18.877

22.304

Øvrige materielle anlægsaktiver

114.775

123.539

84.839

104.348

462

Materielle anlægsaktiver i alt

206.835

208.944

165.818

148.863

49.717

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

212.921

213.291

166.538

149.826

50.402

Varebeholdninger

127.833

143.607

90.753

67.569

81.235

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

123.923

125.475

139.481

145.767

115.385

Tilgodehavender hos nærtstående parter

179

142.931

65.892

75.351

48.583

Andre tilgodehavender

6.680

5.418

6.384

5.587

5.552

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

474

1.200

7.368

411

276

Omsætningsaktiver i alt

441.272

421.725

312.173

296.660

253.188

Status balance

654.193

635.016

478.711

446.488

303.590

Selskabskapital

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

Overført resultat

4.170

97

691

10.370

10.093

Udbytte

29.000

24.000

35.000

16.500

0

Øvrige reserver

166.874

166.874

166.874

166.874

166.874

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

215.544

206.471

218.065

209.244

192.467

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

215.544

206.471

218.065

209.244

192.467

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

5.047

4.899

5.850

3.256

4.181

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

112.710

112.710

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

8.170

21.183

38.498

45.594

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

120.880

133.893

38.498

45.594

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

146.475

140.962

55.456

32.319

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

19.529

12.892

10.401

13.890

8.394

Varekreditorer

90.990

83.693

78.707

55.353

49.351

Anden gæld

55.728

52.206

71.734

86.832

49.197

Kortfristet gæld i alt

312.722

289.753

216.298

188.394

106.942

Passiver i alt

654.193

635.016

478.711

446.488

303.590

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte

282

283

256

260

274

Hent gratis årsrapporter

Flügger Denmark A/S

CVR-nr 45240118

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Flügger Denmark A/S

CVR-nr: 45240118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Flügger Denmark A/S

CVR-nr: 45240118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger