Proff
Proff
Annonce
Annonce

FK Holding Hedensted ApS

CVR-nr39260093
AdresseØstre Ringgade 90, 8722 Hedensted

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

0

0

0

0

0

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-51

-38

-30

-26

-42

Primært resultat

-51

-38

-30

-26

-42

Finansielle indtægter

5

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-331

-436

-534

-434

-15

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

20.892

11.038

8.438

6.909

7.149

Finansielle poster netto

20.566

10.602

7.904

6.476

7.134

Ordinært resultat

20.515

10.564

7.874

6.449

7.092

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

20.515

10.564

7.874

6.449

7.092

Skat af årets resultat

70

42

61

35

7

Årets resultat

20.585

10.606

7.935

6.484

7.100

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

72.105

60.246

57.616

53.565

41.170

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

72.105

60.246

57.616

53.565

41.170

Anlægsaktiver i alt

72.105

60.246

57.616

53.565

41.170

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

7.995

7.659

11.291

10.252

2.348

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

5

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

7.999

7.659

11.291

10.252

2.348

Status balance

80.104

67.905

68.907

63.817

43.518

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

42.690

42.964

34.189

34.490

34.615

Udbytte

7.300

5.200

4.200

4.200

2.200

Øvrige reserver

14.962

7.403

10.773

6.723

4.285

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

65.002

55.617

49.212

45.462

41.149

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

65.002

55.617

49.212

45.462

41.149

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

8.061

7.590

15.426

14.872

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

6.525

4.679

4.251

3.465

1.805

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

516

18

18

18

564

Kortfristet gæld i alt

15.102

12.288

19.695

18.355

2.369

Passiver i alt

80.104

67.905

68.907

63.817

43.518

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte--

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

FK Holding Hedensted ApS

CVR-nr 39260093

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 16.01.2018 (PDF)

Periode: 16.01.2018 - 30.04.2018

Kreditrapport

FK Holding Hedensted ApS

CVR-nr: 39260093

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FK Holding Hedensted ApS

CVR-nr: 39260093

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger