Proff
Proff

Fischer A/S

CVR-nr12812833CVRP-nr1000449570
AdresseSandvadsvej 17, 4600 Køge

Hos fischer har vi gennem hele vores historie udviklet produkter med fokus på den professionelle hånd­værkers behov. Vi søger altid at finde løsninger, som tager udgangspunkt i markedets udfordringer og kravene til fremtidens byggeri. Det gør vi med produktudvikling, men i lige så høj grad med både digital og teknisk support på byggepladsen og hos forhandleren. Vores erklærede mål er at sikre, at vores partnere får den rette løsning gennem bæredygtighed, høj kvalitet, pålidelighed og tilgængelighed. 

Vi har de seneste år iværksat tiltag, der med fokus på fremtidens krav til byggeriet kan bidrage til en sikrere og lettere hverdag for den professionelle håndværker. Vi har udviklet og opdateret vores digitale univers, så vi også digitalt kan tilbyde den bedste rådgivning som overhovedet muligt. Vi har en professionel app og vores produktkataloger ligger online, så alle partnere altid har produktgodkendelser og -information lige ved hånden.

Vi leverer ikke blot produkter og materialer – vi leverer løsninger. Derfor arbejder vi konstant på at udvikle tiltag, der er med til at yde den optimale support for vores samarbejdspartnere.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste40.18036.44223.89223.71813.516
Personaleomkostninger-27.164-23.219-22.149-21.238-22.793
Afskrivninger-355-333-313-289-212
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat12.66112.8901.4302.191-9.489
Finansielle indtægter0001250
Finansielle udgifter-2.134-337-501-2.295-1.955
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000113142
Finansielle poster netto-2.134-337-501-2.057-1.813
Ordinært resultat10.52712.553930134-11.302
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.52712.553930134-11.302
Skat af årets resultat-114-359000
Årets resultat10.41312.194930134-11.302

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler7418931.1941.3761.551
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7418931.1941.3761.551
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.062884884884884
Finansielle anlægsaktiver i alt1.062884884884884
Anlægsaktiver i alt1.8031.7772.0782.2602.435
Varebeholdninger60.03233.11516.00721.04628.751
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser21.54914.4854.9787.3585.898
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.7067.35213.01120.4798.104
Andre tilgodehavender755513
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt94.21155.30634.28749.11942.858
Status balance96.01457.08336.36551.37845.292
Selskabskapital4.2004.2004.2004.2004.200
Overført resultat38.07927.66615.47114.542-10.592
Udbytte00000
Øvrige reserver7.0007.0007.0007.0007.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel49.27938.86626.67125.742608
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt49.27938.86626.67125.742608
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter39.53012.4194.96818.60238.194
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat114359000
Varekreditorer3.6233.0951.9231.6831.903
Anden gæld3.4682.3442.8025.3524.587
Kortfristet gæld i alt46.73518.2179.69325.63744.684
Passiver i alt96.01457.08336.36551.37845.292

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3938373737
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fischer A/S

CVR-nr 12812833

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fischer A/S

CVR-nr: 12812833

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7027326

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 14:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Fischer A/S

CVR-nr: 12812833

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger