Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under frivillig likvidation

FIRKLØVEREN EJENDOMME ApS

CVR-nr35672672
AdresseCarl Baggers Allé 4, 5250 Odense SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

12.896

2.287

2.253

2.249

2.014

Personaleomkostninger

-51

-61

-144

-41

0

Afskrivninger

-2.871

-286

-273

-269

-176

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

9.975

1.940

1.836

1.939

1.838

Finansielle indtægter

3.156

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-803

-478

-831

-560

-581

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

2.353

-478

-831

-560

-581

Ordinært resultat

12.327

1.462

1.005

1.379

1.257

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

12.327

1.462

1.005

1.379

1.257

Skat af årets resultat

-1.797

-385

-284

-364

-317

Årets resultat

10.531

1.077

720

1.015

940

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

8.000

36.661

36.121

35.067

34.744

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

8.000

36.661

36.121

35.067

34.744

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

8.000

36.661

36.121

35.067

34.744

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

11

10

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

1.080

19

73

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

18.949

155

904

94

240

Omsætningsaktiver i alt

20.040

200

976

95

240

Status balance

28.040

36.861

37.097

35.162

34.983

Selskabskapital

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Overført resultat

2.067

9.536

8.459

7.739

6.724

Udbytte

18.000

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

21.567

11.036

9.959

9.239

8.224

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

21.567

11.036

9.959

9.239

8.224

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse----

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

4.420

22.519

23.422

22.037

23.067

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

429

1.003

946

958

895

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

9.269

46.040

47.790

45.033

47.030

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

1.702

1.621

1.543

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

221

0

228

213

Varekreditorer

0

0

178

0

0

Anden gæld

1.624

2.083

891

1.079

1.040

Kortfristet gæld i alt

1.624

2.303

2.770

2.928

2.797

Passiver i alt

28.040

36.861

37.097

35.162

34.983

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1

1

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

FIRKLØVEREN EJENDOMME ApS

CVR-nr 35672672

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FIRKLØVEREN EJENDOMME ApS

CVR-nr: 35672672

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FIRKLØVEREN EJENDOMME ApS

CVR-nr: 35672672

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger