Proff
Proff

Fink Ejendomme ApS

CVR-nr41315083
AdresseTavlundparken 1, 7400 Herning

Om os Fink Ejendomme ApS er en virksomhed, som i 2013 udsprang af Fink Byg ApS. Vi har til formål at udvikle og opføre moderne og funktionelt boligbyggeri. Vi er et voksende team af medarbejdere, som har fingeren på pulsen og følger med i de nyeste trends indenfor moderne boligbyggeri. Vi har i virksomheden opbygget kompetencerne til at styre hele processen fra bar mark til nøglefærdige huse i områder komplet med veje, infrastruktur, fællesarealer og natur. Vi sætter en ære i, at den håndværksmæssige udførelse er helt i top og anvender derfor udelukkende vores eget team af dygtige, kvalitetsbevidste håndværkere og stiller store krav til vores leverandører. Vi ved, at køb af hus er en af de største investeringer i livet. Derfor har vi også stor respekt for vores kunder og følger dem tæt igennem hele byggeprocessen. Vi er lydhøre, interesserede i dialog og tror på, at åben og tillidsfuld kommunikation er nøglen til et godt samarbejde. Målet er, at vores ekspertise kan hjælpe dig med at forløse dine drømme. VORES VISION - som guider alle vores beslutninger Vi ønsker at blive oplevet, som en troværdig og nytænkende virksomhed med kunden i centrum. Vi vil være førende indenfor moderne og energivenlig boligbyggeri i topkvalitet. Vi vil være kendt for at levere boliger, som skaber maksimal værdi for køberen. VORES KERNEVÆRDIER - som vi altid arbejder ud fra: Kvalitet - vi sætter en ære i at skabe de bedste rammer for dit nye hjem. Grundighed - vi gennemarbejder altid din nye bolig ned til mindste detalje. Tryghed - vi lægger stor vægt på, at du føler dig tryg og guider dig derfor gennem hele byggeprocessen.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

21.04.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug1.079310
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste---24
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat2.6239.224-24
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-41-8-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3.7029.2551.080
Finansielle poster netto3.6619.2471.077
Ordinært resultat2.5829.2161.053
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat2.5829.2161.053
Skat af årets resultat24596
Årets resultat2.8279.2251.059

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele6.4129.5601.230
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.4129.5601.230
Anlægsaktiver i alt6.4129.5601.230
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter006
Andre tilgodehavender33390
Værdipapirer000
Likvide midler8.56220
Omsætningsaktiver i alt8.896106
Status balance15.3079.5701.236
Selskabskapital505050
Overført resultat74949-21
Udbytte06.0000
Øvrige reserver5.9122.2101.080
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.0369.2081.109
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt6.0369.2081.109
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter805353119
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer8.46788
Anden gæld000
Kortfristet gæld i alt9.271361127
Passiver i alt15.3079.5701.236

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fink Ejendomme ApS

CVR-nr 41315083

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 21.04.2020 (PDF)

Periode: 21.04.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Fink Ejendomme ApS

CVR-nr: 41315083

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7029030

Firmaets links


Certificeringer

Højeste Kreditværdighed
Højeste Kreditværdighed

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 13:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Fink Ejendomme ApS

CVR-nr: 41315083

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger