Proff
Proff
Annonce
Annonce

FALCK HEALTHCARE A/S

CVR-nr16165948
AdresseSydhavnsgade 18, 2450 København SV
Del afFALCK A/S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning327.936319.314359.666617.899656.087
Vareforbrug147.785172.095246.841503.565478.381
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste180.707148.219127.525114.334177.706
Personaleomkostninger-196.741-188.026-191.680-77.571-198.829
Afskrivninger-30.375-33.806-12.881-13.950-114.700
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-46.409-73.613-77.03622.813-135.823
Finansielle indtægter149.31507444
Finansielle udgifter-73.092-45.292-152-62-450
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-73.078-35.977-15212-406
Ordinært resultat-82.941-86.944-77.11222.825-136.229
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-82.941-86.944-77.11222.825-136.229
Skat af årets resultat11.53910.36213.674-6.99431.865
Årets resultat-71.402-76.582-63.43815.831-104.364

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill45.80174.95134.16445.20056.236
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.7602.8234.6642.1074.084
Immaterielle anlægsaktiver i alt47.56177.77438.82847.30760.320
Grunde og bygninger0082240
Andre anlæg og driftsmidler4321555861.2982.216
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4321555941.3202.256
Kapitalandele1.424.1611.424.161000
Langfristede tilgodehavender33.65526.0812.1568.4451.113
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.7812.4362.2511.3461.387
Finansielle anlægsaktiver i alt1.460.5971.452.6784.4079.7912.500
Anlægsaktiver i alt1.508.5901.530.60743.82958.41865.076
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser37.82845.61532.36578.266196.308
Tilgodehavender hos nærtstående parter47.38823.589186.166203.677234.627
Andre tilgodehavender25017.30413.9231.84710.402
Værdipapirer00000
Likvide midler0455121.266
Omsætningsaktiver i alt92.91990.068233.749283.861443.950
Status balance1.601.5091.620.675277.578342.279509.026
Selskabskapital2.6012.6012.6002.6002.600
Overført resultat157.495228.898-32.48530.95315.122
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel160.096231.499-29.88533.55317.722
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt160.096231.499-29.88533.55317.722
Udskudt skat00001.113
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter1.180.1361.172.90564.39400
Anden langfristet gæld0008.3940
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.195.7621.172.90564.3948.3941.113
Kortfristet gæld til nærtstående parter155.810111.64881.29642.587141.474
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker23.10100160122
Selskabsskat18.25813.58006.1300
Varekreditorer1.8155.53979.979157.070206.207
Anden gæld46.66785.50481.79494.385143.501
Kortfristet gæld i alt245.651216.271243.069300.332491.304
Passiver i alt1.601.5091.620.675277.578342.279509.026

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte332340345481589
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FALCK HEALTHCARE A/S

CVR-nr 16165948

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FALCK HEALTHCARE A/S

CVR-nr: 16165948

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FALCK HEALTHCARE A/S

CVR-nr: 16165948

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger