Proff
Proff
Annonce

FÆRCH & CO. A/S

CVR-nr89305616
AdresseHalkjærvej 22, 9200 Aalborg SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----0
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste37.31831.95735.82826.27133.923
Personaleomkostninger-37.567-30.009-32.765-38.168-33.745
Afskrivninger-1.825-1.371-1.577-1.587-1.556
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-2.0755771.486-13.485-1.377
Finansielle indtægter1371053010
Finansielle udgifter-1.352-503-381-435-478
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.2942.1457.7852.312368
Finansielle poster netto1.0791.7477.4341.877-110
Ordinært resultat-9952.3248.920-11.608-1.487
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-9952.3248.920-11.608-1.487
Skat af årets resultat1.056-42-2613.045-371
Årets resultat612.2838.659-8.562-1.116

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver176264123189144
Immaterielle anlægsaktiver i alt176264123189144
Grunde og bygninger12.28112.4007.2417.5167.791
Andre anlæg og driftsmidler7.5763.9092.0363.0113.758
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt19.85716.3099.27710.52711.549
Kapitalandele17.10621.62819.4339.1166.867
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt17.10621.62819.4339.1166.867
Anlægsaktiver i alt37.14038.20028.83319.83218.560
Varebeholdninger973375200200250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser66.49227.43024.49426.89823.179
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.69006.8854.1648.319
Andre tilgodehavender3.9578977572612.467
Værdipapirer00000
Likvide midler7.7636.3563.3242.91712.003
Omsætningsaktiver i alt85.04935.14335.04135.04956.218
Status balance122.18973.34363.87454.88174.778
Selskabskapital2.4002.4002.4002.4002.400
Overført resultat8.7093.6605.0224.10514.916
Udbytte00000
Øvrige reserver12.26517.25411.8084.0661.817
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.37423.31319.23010.57119.133
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.37423.31319.23010.57119.133
Udskudt skat00004.930
Hensættelse15.5867.4335.8503.447300
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.4581.7691.9612.1532.345
Langfristet gæld til banker6330000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld7.6196.0823.9687571.527
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt14.7097.8515.9292.9103.871
Kortfristet gæld til nærtstående parter8.5679.6972.9434.4760
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker024000
Selskabsskat1.3900006.345
Varekreditorer48.12816.43417.42416.65323.626
Anden gæld10.4358.59112.49816.82516.764
Kortfristet gæld i alt68.51934.74632.86537.95446.543
Passiver i alt122.18973.34363.87454.88174.778

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte8461758573
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FÆRCH & CO. A/S

CVR-nr 89305616

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

FÆRCH & CO. A/S

CVR-nr: 89305616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FÆRCH & CO. A/S

CVR-nr: 89305616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger