Proff
Proff
Annonce

Eurodan-Huse A/S

CVR-nr19723941CVRP-nr1004060244
AdresseSkånevej 15, 6230 Rødekro

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.969.0371.511.3431.282.8281.051.0141.089.253
Vareforbrug1.7561.311.0601.063.762861.410895.089
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste213.502200.283219.066189.604194.164
Personaleomkostninger-211.836-215.191-170.185-153.231-139.482
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-192-204.192-159.991-144.561-138.524
Primært resultat21.695-3.90959.21945.05055.640
Finansielle indtægter315197452.5753.330
Finansielle udgifter-10.646-2.246-1.629-3.572-5.143
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-10.331-2.049-1.584-997-1.813
Ordinært resultat11.364-5.31558.85945.15755.078
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11.364-5.31558.85945.15755.078
Skat af årets resultat-2.6391.094-13.066-10.014-12.240
Årets resultat8.725-4.22145.79335.14342.838

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0219438657876
Immaterielle anlægsaktiver i alt0219438657876
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler10.22716.51714.74911.44015.806
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt10.22716.51714.74911.44015.806
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1.7771.8261.7552.1872.513
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5195001.0001.0000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.2962.3262.7553.1872.513
Anlægsaktiver i alt12.52319.06217.94215.28419.195
Varebeholdninger153.227163.955105.238112.01599.070
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser540.455441.840306.472256.596279.595
Tilgodehavender hos nærtstående parter000378201
Andre tilgodehavender16.58021.1308.910101.924174.934
Værdipapirer00000
Likvide midler10.1427.90313.5106.73911.467
Omsætningsaktiver i alt727.647660.125447.386486.510571.170
Status balance740.170679.187465.328501.794590.365
Selskabskapital544544544544544
Overført resultat160.701151.976156.197180.404145.260
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel161.245152.520156.741180.948145.804
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt161.245152.520156.741180.948145.804
Udskudt skat00000
Hensættelse73.02430.18821.06316.91418.368
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0004.2225.288
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00001.338
Anden langfristet gæld18.99723.74911.56315.93112.235
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt18.99723.74911.56320.15318.861
Kortfristet gæld til nærtstående parter00872.3711.185
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000181218
Kortfristet gæld til banker139.719171.10417.02683.991190.314
Selskabsskat009.75011.5968.532
Varekreditorer322.292284.162217.210160.966186.990
Anden gæld24.89317.46431.88824.67420.093
Kortfristet gæld i alt486.904472.730275.961283.779407.332
Passiver i alt740.170679.187465.328501.794590.365

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte325357291275242
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Eurodan-Huse A/S

CVR-nr 19723941

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Eurodan-Huse A/S

CVR-nr: 19723941

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Eurodan-Huse A/S

CVR-nr: 19723941

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger