Proff
Proff
Annonce

ENTREPRENØR MORTEN C. HENRIKSEN A/S

CVR-nr21356441
AdresseTjørnebuskvej 6, 4300 Holbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste37.13742.73845.96336.25548.202
Personaleomkostninger-36.211-33.204-34.113-31.946-37.945
Afskrivninger0-530-1.765-1.401-762
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9269.00410.0842.9079.495
Finansielle indtægter488581905569436
Finansielle udgifter-267-504-1.073-1.310-1.435
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-790
Finansielle poster netto22177-167-820-999
Ordinært resultat1.1479.0819.9172.0878.496
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1479.0819.9172.0878.496
Skat af årets resultat-279-1.770-2.185-492-1.906
Årets resultat8687.3117.7321.5966.590

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger003.2663.3803.494
Andre anlæg og driftsmidler003.4894.3613.893
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt006.7557.7417.387
Kapitalandele000091
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver002267
Finansielle anlægsaktiver i alt0022158
Anlægsaktiver i alt006.7567.7427.545
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser33.26540.20734.44634.47158.912
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.6297.91844.00616.06321.810
Andre tilgodehavender8.8102.7111.80320.27110.641
Værdipapirer1.3181.124613639548
Likvide midler27.00020.6151.99800
Omsætningsaktiver i alt75.65076.00183.36072.74695.422
Status balance75.65076.00190.11780.488102.967
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat28.44127.57330.26222.53031.935
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28.94128.07330.76223.03032.435
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt28.94128.07330.76223.03032.435
Udskudt skat000465467
Hensættelse2.9484.8102.7601.8494.235
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker000058
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld008911.0141.136
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt009011.0141.194
Kortfristet gæld til nærtstående parter10107751.332
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4.642018.87229.35819.452
Selskabsskat2.13301.2661.2661.112
Varekreditorer26.84116.93824.56914.37833.291
Anden gæld10.13626.17010.9109.5889.916
Kortfristet gæld i alt43.76143.11855.69454.59565.103
Passiver i alt75.65076.00190.11780.488102.967

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6057595869
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ENTREPRENØR MORTEN C. HENRIKSEN A/S

CVR-nr 21356441

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ENTREPRENØR MORTEN C. HENRIKSEN A/S

CVR-nr: 21356441

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ENTREPRENØR MORTEN C. HENRIKSEN A/S

CVR-nr: 21356441

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger