Proff
Proff
Annonce
Annonce

Engsko A/S

CVR-nr35493018
AdresseTronholmen 10E, 8960 Randers SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.1394.3036.8005.0296.151
Personaleomkostninger-4.275-3.505-3.907-4.682-5.872
Afskrivninger-152-154-165-108-63
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.7116432.728240215
Finansielle indtægter414482152454
Finansielle udgifter-1.135-537-545-443-135
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1585311.4901.0931.540
Finansielle poster netto-563431.1606741.460
Ordinært resultat1.1496863.8889131.675
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1496863.8889131.675
Skat af årets resultat-221-369-626-396-135
Årets resultat9283183.2625171.540

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler371370494643115
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt371370494643115
Kapitalandele2.5322.6563.5446.6066.713
Langfristede tilgodehavender7.0375.6055.6284.9070
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3535353535
Finansielle anlægsaktiver i alt9.6048.2969.20711.5486.748
Anlægsaktiver i alt9.9758.6659.70112.1916.863
Varebeholdninger2.8753.4122.8372.9472.036
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9072286061.8923.304
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.1647.7535.0481.0825.228
Andre tilgodehavender1.7551.7491.948517549
Værdipapirer00000
Likvide midler1212911.440430133
Omsætningsaktiver i alt12.89213.43311.8786.86811.250
Status balance22.86822.09821.57919.05918.113
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat9.7218.7118.4796.0446.007
Udbytte00001.500
Øvrige reserver-2880000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.4339.7119.4797.0448.507
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.4339.7119.4797.0448.507
Udskudt skat00000
Hensættelse52933112886
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00002.608
Anden langfristet gæld2.8612.3352.1192.3042.898
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.8612.4142.1192.3045.506
Kortfristet gæld til nærtstående parter9777747882.1890
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.2062.59902.416494
Selskabsskat308401470019
Varekreditorer3.8664.8617.2033.9112.639
Anden gæld1.2121.0451.209907943
Kortfristet gæld i alt9.5699.6809.6709.4244.095
Passiver i alt22.86822.09821.57919.05918.113

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte76688
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Engsko A/S

CVR-nr 35493018

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.05.2019

Kreditrapport

Engsko A/S

CVR-nr: 35493018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Engsko A/S

CVR-nr: 35493018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger