Proff
Proff
Annonce
Annonce

ENERGISALG ApS

CVR-nr36551895
AdresseNyholms Alle 39, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.07.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---9.023-
Vareforbrug0007.8640
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste26903537890332
Personaleomkostninger-1700-20
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger000-2690
Primært resultat9903537888332
Finansielle indtægter03000
Finansielle udgifter-5-5-1400
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-5-2-1400
Ordinært resultat4901523888331
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4901523888331
Skat af årets resultat-1-190-117-195-72
Årets resultat3711406693259

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2100000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2100000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2100000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8821320150989
Tilgodehavender hos nærtstående parter35155000
Andre tilgodehavender3982900
Værdipapirer00000
Likvide midler4321.2631.1201.016613
Omsætningsaktiver i alt5941.7131.3291.525702
Status balance8041.7131.3291.525702
Selskabskapital5050505050
Overført resultat276473462686359
Udbytte2007005005000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5261.2231.0121.236409
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5261.2231.0121.236409
Udskudt skat00000
Hensættelse15----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter237065065
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat019674169119
Varekreditorer1115710307
Anden gæld1613777119103
Kortfristet gæld i alt263490318289294
Passiver i alt8041.7131.3291.525702

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ENERGISALG ApS

CVR-nr 36551895

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 31.12.2018

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

ENERGISALG ApS

CVR-nr: 36551895

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ENERGISALG ApS

CVR-nr: 36551895

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger