Proff
Proff
Annonce
Annonce

ENERGISALG ApS

CVR-nr36551895
AdresseNyholms Alle 39, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.07.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKK

DKK

DKK
Nettoomsætning---

9.023

-
Vareforbrug

0

0

0

7.864

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

26

903

537

890

332

Personaleomkostninger

-17

0

0

-2

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

-269

0

Primært resultat

9

903

537

888

332

Finansielle indtægter

0

3

0

0

0

Finansielle udgifter

-5

-5

-14

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-5

-2

-14

0

0

Ordinært resultat

4

901

523

888

331

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

4

901

523

888

331

Skat af årets resultat

-1

-190

-117

-195

-72

Årets resultat

3

711

406

693

259

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

210

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

210

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

210

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

88

213

201

509

89

Tilgodehavender hos nærtstående parter

35

155

0

0

0

Andre tilgodehavender

39

82

9

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

432

1.263

1.120

1.016

613

Omsætningsaktiver i alt

594

1.713

1.329

1.525

702

Status balance

804

1.713

1.329

1.525

702

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

276

473

462

686

359

Udbytte

200

700

500

500

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

526

1.223

1.012

1.236

409

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

526

1.223

1.012

1.236

409

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

15

----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

237

0

65

0

65

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

196

74

169

119

Varekreditorer

11

157

103

0

7

Anden gæld

16

137

77

119

103

Kortfristet gæld i alt

263

490

318

289

294

Passiver i alt

804

1.713

1.329

1.525

702

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

--

Hent gratis årsrapporter

ENERGISALG ApS

CVR-nr 36551895

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 31.12.2018

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

ENERGISALG ApS

CVR-nr: 36551895

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ENERGISALG ApS

CVR-nr: 36551895

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger