Proff
Proff
Annonce
Annonce

EMILIE VIN ApS

CVR-nr30520890
AdresseKovangen 610, 3480 Fredensborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

1.418

1.367

1.514

1.429

1.443

Vareforbrug

0

764

1.062

998

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

151

603

542

431

641

Personaleomkostninger

-36

0

0

0

-
Afskrivninger

0

0

0

0

-
Kapacitetsomkostninger

-1.267

-443

-412

-435

521

Primært resultat

115

160

40

-3

120

Finansielle indtægter

0

0

0

0

-
Finansielle udgifter

-36

0

0

-33

-33

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

-34

-33

0

-
Finansielle poster netto

-36

-34

-33

-33

-33

Ordinært resultat

79

126

7

-36

87

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

79

126

7

-36

87

Skat af årets resultat

-17

-18

0

0

0

Årets resultat

61

109

7

-36

87

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK
Goodwill

0

0

0

0

-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Grunde og bygninger

630

630

630

630

630

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

-
Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

630

630

630

630

630

Kapitalandele

51

51

51

50

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

51

51

51

50

-
Anlægsaktiver i alt

681

681

681

680

630

Varebeholdninger

940

1.103

836

870

906

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

64

31

57

84

111

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

-
Andre tilgodehavender

0

0

0

0

-
Værdipapirer

0

0

0

0

-
Likvide midler

450

425

424

266

266

Omsætningsaktiver i alt

1.453

1.559

1.317

1.220

1.283

Status balance

2.135

2.240

1.998

1.900

1.913

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

568

506

398

391

427

Udbytte

0

0

0

0

-
Øvrige reserver

0

0

0

0

-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

693

631

523

516

552

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

693

631

523

516

552

Udskudt skat

0

0

0

0

-
Hensættelse

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

654

654

0

0

-
Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

18

24

0

-5

-
Varekreditorer

82

47

55

62

64

Anden gæld

0

0

1.421

1.327

1.315

Kortfristet gæld i alt

788

955

1.475

1.384

1.361

Passiver i alt

2.135

2.240

1.998

1.900

1.913

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte

1

1

-

1

-

Hent gratis årsrapporter

EMILIE VIN ApS

CVR-nr 30520890

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EMILIE VIN ApS

CVR-nr: 30520890

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EMILIE VIN ApS

CVR-nr: 30520890

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger